Natif ve Denatüre Serum Albüminsn Evan Mavisi Muvacehesinde Kağıt Elektroforezi

Nevzat ÖNER .
443 127

Öz


Asitlendirilmiş Evan mavisinin serum albüminin ısı ile koagü-lasyonuna pH 6.0 da engel olduğu ve dolayısiyle kağıt elektrofore-zinde göç etmesine imkan verdiği müşahede edildi. Evan mavisi mu­vacehesinde ısıtılmış serum albüminin, ısıtılmamışa nazaran daha koyu boyanması dolayısiyle, daha çok Evan mavisi ile birleştiği ve elektroforetik mobilitesinin daha az olduğu tespit edildi.

Bu müşahedelerden, Evan mavisi muvacehesinde ısıtılmış serum albüminin koagüle olmamasına rağmen denatürasyona uğradığı neti­cesi çıkarıldı.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.