LOCAL NAMES OF SOME USEFUL PLANTS FROM IGDIR PROVINCE (EAST ANATOLIA)

E. ALTUNDAĞ , N. ÖZHATAY E. ALTUNDAĞ , N. ÖZHATAY
465 174

Öz


Mayıs 2007-Ekİm 2008 tarihleri arasında İğdır ilinde (Doğu Anadolu Bölgesi) etnobotanik bir çalışma yapılmıştır. Bu araştırma esnasında bitkilerin kullanımlarının yanında yöresel isimleri de kayıt edilmiştir. Bu çalışmada İğdır ilinde kullanımı olan doğal çiçekli bitkilerin yöresel isimleri sunulmuştur.


Tam metin:

PDF




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.