Cilt 79, Sayı 4 (2016)

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir 79. CİLT, 4. SAYI

İçindekiler

Klinik Araştırma

SHOULD ANGIOGRAPHY BE ROUTINELY EMPLOYED IN HIGH GRADE LIVER INJURIES UNDERGOING DAMAGE CONTROL SURGERY? PDF (English)
Beyza ÖZÇINAR, Hakan Teoman YANAR, Emre SİVRİKOZ, Fatih YANAR, İnanç S. SARICI, Adem UÇAR, Kayıhan GÜNAY, Recep GÜLOĞLU, Cemalettin ERTEKİN, Mehmet KURTOĞLU
TÜRKİYE’DE ÜRİNER İNKONTİNANS İLE İLGİLİ DÜŞÜNCE VE TUTUMLAR PDF
Funda GÜNGÖR UĞURLUCAN, Cihan COMBA, Şebnem EMEGİL, Önay YALÇIN
SYMPTOMATIC MIDDLE EAR AND CRANIAL SINUS BAROTRAUMAS AS A COMPLICATION OF HYPERBARIC OXYGEN TREATMENT PDF (English)
Bengüsu MİRASOĞLU, Aslican ÇAKKALKURT, Maide ÇİMŞİT
MEDICAL CONSULTANCY OF THE FIRST TURKISH ANTARCTIC RESEARCH EXPEDITION 2016 PDF (English)
Şamil AKTAŞ, Bengüsu MİRASOĞLU, Ayşe Sena YUMBUL, Hasan Birol ÇOTUK
İNVERTED PAPİLLOM: KAPSAMLI KLİNİK ANALİZ PDF
Şenol ÇOMOĞLU, Erkan ÖZTÜRK, Necati ENVER, İlker Erdinç ÖZTÜRK, Mehmet ÇELİK, Beldan POLAT, Nesil KELEŞ, Kemal DEĞER

Derleme

YENİ BİR DOĞAL ANTİBİYOTİK: “TEİKSOBAKTİN” PDF
Gülseren AKTAŞ

Olgu Sunumu

NADİR BİR HETEROTOPİK GEBELİK VAKASI: SPONTAN SİKLUSTA UNİLATERAL KORNUAL VE TUBAL GEBELİK PDF
Meryem KÜREK EKEN, Gülşah İLHAN, Burcu BIÇAKÇI, Hasan YÜKSEL
UTERINE MYOMA WITH CYSTIC DEGENERATION MIMICKING OVARIAN NEOPLASM: A CASE REPORT PDF (English)
Burçin KARAMUSTAFAOĞLU BALCI, Ahmet Cem İYİBOZKURT, Yeşim ERBİL
BATIN DUVARINDA ENDOMETRİOSİS: SEZARYEN SKAR HATTINDAN UZAK ATİPİK LOKASYON PDF
Meryem KÜREK EKEN, Gülşah İLHAN, Hasan YÜKSEL, Burcu BIÇAKÇI


ISSN: 1305-6441