Cilt 76, Sayı 3 (2013)

İçindekiler

Klinik Araştırma

ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ ERKEK HASTALARDA HASTALIK AKTİVİTESİ VE HORMONAL FAKTÖRLERİN KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU ÜZERİNE ETKİSİ PDF
Ayten YAZICI, Ayşe ÇEFLE, Ahmet Tarık EMİNLER, Hakan DEMİR
TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İLKYARDIM EĞİTİMİNDE E-ÖĞRENME DENEYİMİMİZ PDF
Tülay ÖZKAN SEYHAN, Mukadder ORHAN SUNGUR, Nevzat KAHRAMAN, Hanife DEMİR, Zeynep SOLAKOĞLU, Kamil PEMBECİ

Olgu Sunumu

TUBERCULOUS TENOSYNOVITIS PRESENTING ITSELF AS CARPAL TUNNEL SYNDROME AND WRIST GANGLION PDF (English)
Selma SÖNMEZ ERGÜN, Reşit Burak KAYAN, Azize Esra BAŞAR GÜRSOY, Zühal GÜCİN

Derleme

UTERUS KORUYUCU PELVİK ORGAN PROLAPSUS TEDAVİSİ PDF
Funda GÜNGÖR UĞURLUCAN, Cenk YAŞA, Ercan BAŞTU, Özlem DURAL, Önay YALÇIN


ISSN: 1305-6441