Cilt 75, Sayı 1 (2012)

İçindekiler

Klinik Araştırma

JİNEKOLOJİK OPERASYONLARDA POSTOPERATİF BAKIM ÜNİTESİNDE KALIŞ SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER PDF
Mukadder Orhan SUNGUR, Serhat KONAR, Ayşen YAVRU, Miray KILIÇ, Tülay ÖZKAN SEYHAN

Olgu Sunumu

RETROPERİTONEAL PARAGANGLİOMA: OLGU SUNUMU PDF
Sercan BÜYÜKAKINCAK, Hamza ÇINAR, Serdar ŞENOL, Feyza PARLAK, İlhan KARABICAK, Koray TOPGÜL, TUĞRUL KESİCİOĞLU
OTOİMMUN OLAYLARIN BİRLİKTELİĞİNE BİR ÖRNEK: CROHN HASTALIĞI VE FULMİNAN ROZASEA PDF
Mehmet Sait BUGDACI, Beşir KESİCİ, Çetin KARACA
PREMATÜRE YENİDOĞANDA MİKST TİP RENAL TÜBÜLER ASİDOZ PDF
Belma SAYGILI KARAGÖL, Özlem ERDOĞAN, Nilgün KARADAĞ, Arzu DURSUN, Nurullah OKUMUŞ, Ayegül ZENCİROĞLU

Derleme

THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF CONSULTATION LIAISON PSYCHIATRY AND PSYCHOSOMATIC MEDICINE IN TURKISH CULTURE PDF
Sedat ÖZKAN


ISSN: 1305-6441