Cilt 61, Sayı 4 (1998)

İçindekiler

Klinik Araştırma

HEPATEKTOMİ ORANI İLE REJENERASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ PDF
Seyhan Altun
GASTROÖZOFAGEAL REFLÜNÜN ASTIM ETYOPATOGENEZİNDEKİ YERİ PDF
Oya Yücel
ALT GÖZ KAPAĞI ONARIMLARINDA FRİCKE FLEP'İN ÜSTÜNLÜĞÜ PDF
Nazım Durak
MİNOR GRUP ERİTROSİT ANTİKORLARINA BAĞLI YENİDOĞAN HEMOLİTİK HASTALIĞI PDF
Fatma Narter
ANTALYA ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZİNDEKİ BERBER VE KUAFÖR ÇIRAKLARININ HIV/AIDS HAKKINDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARI PDF
Levent Dönmez
MEGALOBLASTİK ANEMİDE BETA-2 MİKROGLOBULİN SEVİYELERİ PDF
Mehmet Turgut
DOĞUMSAL METABOLİK HASTALIKLARIN TANISINDA İDRARDA ORGANİK ASİT ANALİZİ PDF
Tolunay Baykal
HUMAN LEUKOCYTE ANTIGENS-DPB1 VE KARIŞIK LENFOSİT KÜLTÜR İLİŞKİSİ PDF
Fatma Savran Oğuz
YENİDOĞAN VE SÜT ÇOCUKLARINDA PERİFERİK İSKEMİ PDF
Hüseyin Özbey
KRONİK BEL AĞRILI HASTALARDA AEROBİK KAPASİTE PDF
Ayşe Karan
HORMON REPLASMAN TEDAVİSİNİN RENAL FONKSİYONLAR ÜZERİNE ETKİSİ PDF
Tülay Turfanda
KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA OTONOMİK DİSFONKSİYON PDF
Zerrin Eren
PERİAPİKAL LEZYONLU KİŞİLERDE ENDOTELİN DÜZEYLERİ PDF
Mukaddes Canbaz
BOYA VE METAL İŞ KOLUNDA ÇALIŞANLARDA SOLUNUM FONKSİYON TEST SONUÇLARI PDF
Halim İşsever
NÜFUS PLANLAMASI YÖNÜNDEN STERİLİZASYON VE HUKUKSAL BOYUTU PDF
Haluk İnce
DOWN SENDROMUNDA TİROİD FONKSİYONLARI PDF
Murat Elevli
EPİLEPTİK NÖBET OLUŞUMUNDA HÜCRESEL MEKANİZMALAR PDF
Gülay Üzüm
ESKİ ROMA TIBBINDA HEKİMLİK SANATI PDF
Ayşe Nur Gökçe

Olgu Sunumu

AKUT LÖSEMİLİ BİR HASTADA GUILLAIN BARRE SENDROMU PDF
Meliha Nalçacı
SWYER-JAMES-MC LEOD SENDROMU İLE HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURASI BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU PDF
Emin Özkaya
SİRENGOMİYELİNİN VENTRİKÜLOPERİTONEAL ŞANT İLE TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU PDF
Murat İmer
BÜYÜK GRANÜLLÜ T HÜCRELİ LÖSEMİ PDF
Reyhan Küçükkaya

Derleme

DİABETES MELLİTUS'TA DİYET TEDAVİSİNİN TARİHSEL SÜRECİ PDF
Emel Özer
BESİN ALLERJİLERİNDE KLİNİK BULGULAR VE TANI PDF
Mehtap Yazıcıoğlu


ISSN: 1305-6441