Cilt 62, Sayı 3 (1999)

İçindekiler

Klinik Araştırma

CUSHİNG SENDROMU:KIRK BEŞ OLGUNUN KLİNİK VE LABORATUAR BULGULARI VE TEDAVİ SONUÇLARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Cihangir Erem
NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA BETA-2 MİKROGLOBULİN PDF
Musa Altun
WALDENSTRÖM MAKROGLOBULİNEMİSİNDE KLİNİK BULGULAR VE PROGNOZ PDF
Abdullah Hacıhanefioğlu
SERBEST TRANSVERS REKTUS ABDOMİNİS MUSKULOKUTAN (TRAM) FLEP KULLANIMI İLE MASTEKTOMİ İLE AYNİ SEANSTA MEME REKONSTRÜKSİYONU PDF
Murat Topalan
KRONİK NİKOTİN TEDAVİSİNİN PENTİLENTETRAZOL İLE OLUŞTURULAN NÖBETLERDE KAN-BEYİN BARİYERİ PERMEABİLİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ PDF
Gülay Üzüm
TENOKSİKAMİN SIÇANLARDA OLUŞTURULAN DENEYSEL AĞRI MODELİ ÜZERİNE ETKİSİ PDF
Ayşe Karan
SIÇANLARDA D-GALAKTOZAMİNLE OLUŞTURULAN HEPATOSELLÜLER HASARIN ÖNLENMESİNDE KUPFFER HÜCRESİ İNAKTİVASYONUNUN ROLÜ PDF
Evin Ademoğlu
MULTİSTABİL ALGİ SIRASINDA EEG'NİN ALFA RİTMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER PDF
Ümmühan İşoğlu Alkaç
SERUM ERİTROPOİETİN DÜZEYİ VE POLİSİTEMİA VERA TANISINDAKİ YERİ PDF
Melih Aktan
BETA-TALASSEMİ MİNOR VARLIĞI NEDENİ İLE TEDAVİYE REFRAKTER İDYOPATİK HEREDİTER HEMOKROMATOZ VAKASI PDF
Tufan Tükek
SİROZLU HASTALARDA OTONOMİK DİSFONKSİYON: BİR KALP HIZI DEĞİŞKENLİĞİ ÇALIŞMASI PDF
Ahmet Bilge Sözen
SİROZLU HASTALARDA PLAZMA NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİ PDF
Nilgün Erten
MENOPOZ ÖNCESİ VE SONRASI ŞİŞMAN KADINLARDA YAĞ MİKTARI VE YAĞ DAĞILIMI İLE RİSK FAKTÖRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ PDF
Neşe Özbey
SERUM PROLİDAZ AKTİVİTESİNİN KEMİK YAPIM-YIKIM İNDEKSİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Yıldız Öner İyidoğan
SAĞLIKLI İNSANLARDA ERİTROSİT MEMBRANİ NA+-K+ATPAZ VE CA2+ ATPAZ AKTİVİTELERİNE VE SİALİK ASİD DÜZEYLERİNE YAŞLANMANIN ETKİSİ PDF
Hikmet Koçak
ŞİŞMAN KADINLARDA VİSERAL YAĞ İNDEKSİ VE METABOLİK RİSK GÖSTERGELERİ İLE İLİŞKİSİ PDF
Mine Adaş
PROSTAT KARSİNOMUNDA PATOLOJİK EVRE VE GRADE İLE ANJİOGENETİK AKTİVİTENİN İLİŞKİSİ PDF
Işın Kılıçaslan

Olgu Sunumu

ÇİFT ARKUS AORTALI İKİ OLGU SUNUMU PDF
Ergun Nacarküçük
"COMMON VARİABLE" İMMÜN YETMEZLİK: OLGU SUNUMU PDF
Reyhan Küçükkaya

Derleme

PULMONER KAPOSİ SARKOMU PDF
Cüneyt Tetikkurt


ISSN: 1305-6441