Cilt 62, Sayı 4 (1999)

İçindekiler

Klinik Araştırma

SİSTOLİK ZAMAN ARALIKLARININ TİROİD HORMON DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ; TİROİD HORMONLARININ DOKU DÜZEYİNDEKİ ETKİLERİNİN EKOKARDİYOGRAFİ İLE NONİNVAZİV OLARAK TESPİT EDİLMESİ PDF
Ahmet Bilge Sözen
GENETİK HASTALIKLARIN PRENATAL TANISI: İ.Ü. PRETAM'DAKİ ÜÇ YILLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI PDF
Memnune Apak
İDYOPATİK PARKİNSON HASTALIĞINDA YAVAŞ NEGATİF POTANSİYELLER PDF
Ümmühan İşoğlu Alkaç
RETİKÜLOSİT OLGUNLAŞMA İNDEKSİNİN ALLOGENETİK PERİFERİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KEMİK İLİĞİ YAMANMASININ ERKEN HABERCİSİ OLARAK DEĞERİ PDF
Mustafa N. Yenerel
ŞİŞMAN KADINLARDA TRİGLİSERİD/HDL-KOLESTEROL ORANI VE RİSK FAKTÖRLERİ İLE İLİŞKİSİ PDF
Neşe Özbey
DİABETİK SIÇANLARDA BÖBREK POLİAMİN VE HİDROKSİPROLİN DÜZEYLERİNE AMİNOGUANİDİNİN ETKİSİ PDF
Yeşim Ünlüçerçi
PAROKSİSMAL ATRİYAL FİBRİLASYONLU HASTALARDA SOL ATRİUM BOYUT VE FONKSİYONLARININ P DALGA DİSPERSİYONU ÜZERİNE ETKİSİ PDF
Tufan Tükek
SİSTEMİK NİKOTİN UYGULAMASININ ORAL MUKOZA SUBMANDİBÜLER TÜKÜRÜK BEZİ VE DİL ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ELEKTRON MİKROSKOPİK OLARAK İNCELENMESİ PDF
Mehmet Yaltırık
İNKOMPLET TRİFASİKÜLER BLOK NEDENİ İLE PAGEMAKER TAKILAN HASTALARIN UZUN SÜRELİ TAKİP SONUÇLARI PDF
Aytaç Öncül
KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİ OLAN HASTALARDA SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARININ EKOKARDİYOGRAFİK DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Aygün Dindar
İNVERTED PAPİLLOMLARA CERRAHİ YAKLAŞIM YOLLARI PDF
İsmet Aslan
DERİ BELİRTİLERİ GÖSTEREN BİR BRUSELLOZ VAKASI PDF
Sacide Erden
İNTRAKRANYAL UZANIMLI PARANASAL SİNÜS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE KRANİOFASYAL REZEKSİYON PDF
Mehmet Tınaz
OKSİTOSİN İLE DOĞUM İNDÜKSİYONUNU İZLEYEN MİYOKARD İNFARKTÜSÜ VAKASI PDF
Berrin Umman
1933 ÜNİVERSİTE REFORMUNA KADAR İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ REİSLERİ PDF
Ayşe Nur Gökçe

Olgu Sunumu

MİYELODİSPLASTİK SENDROM VE LÖKOSİTOKLASTİK VASKÜLİT: BİR OLGU SUNUMU PDF
Abdullah Hacıhanefioğlu
İNTİHAR GİRİŞİMİ OLAN ÇOCUKLARDA DİSOSİYATİF BOZUKLUK: OLGU SUNUMU PDF
Behiye Alyanak
PRİMİDİN 5'-NÜKLEOTİDAZ EKSİKLİĞİ-OLGU SUNUMU PDF
Nilgün Erten
KONJENİTAL FAKTÖR XIII EKSİKLİĞİ: BİR OLGUNUN SUNUMU PDF
Reyhan Küçükkaya
RETROKAVAL ÜRETER (OLGU SUNUMU) PDF
Feryal Gün


ISSN: 1305-6441