Cilt 63, Sayı 1 (2000)

İçindekiler

Klinik Araştırma

TAMOKSİFEN VERİLEN SIÇANLARDA KARACİĞER POLİAMİN DÜZEYLERİNİN HPLC İLE İNCELENMESİ PDF
Yeşim Ünlüçerçi
ŞİŞMAN KADINLARDA DİABETES MELLİTUS VE BOZULMUŞ AÇLIK GLİKOZU SIKLIĞI VE METABOLİK RİSK GÖSTERGELERİ İLE İLİŞKİSİ PDF
Mine Adaş
PRİMER HİPERPARATİROİDİZM: KLİNİK ÖZELLİKLERİ, LABORATUVAR VE TEDAVİ SONUÇLARI PDF
Hakkı Kahraman
HODGKİN DIŞI LENFOMADA KARACİĞER TUTULUMU PDF
Nilgün Erten
SÜRRENAL İNSİDENTALOMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Sema Yarman
BASEDOW-GRAVES HASTALIĞINDA RADYOAKTİF İYOT TEDAVİSİNİN SONUÇLARI PDF
Cihangir Erem
HUMERUS'TA FORAMEN SUPRATROCHLEARIS (ANATOMİK ÇALIŞMA) PDF
Adnan Öztürk
HİPERPROLAKTİNEMİDE İNSÜLİN REZİSTANSI VE VÜCUT KOMPOZİSYONUNDA OLUŞAN DEĞİŞİKLİKLER PDF
Ekrem Algün
OSTEOPOROZDA AİLE ÖYKÜSÜ VE CİNSİYET FAKTÖRÜNÜN İNCELENMESİ PDF
Hale Kavuncu
ÇOCUK HEMODİYALİZ HASTALARINDA DİRENÇLİ SEKONDER HİPERPARATİROİDİZM TEDAVİSİNDE İNTRAVENÖZ KALSİTRİOL UYGULAMASI PDF
Ilmay Bilge
İMMUNOSUPRESSİF TEDAVİYE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROMLU HASTALARDA LOSARTAN VE ENALAPRİL TEDAVİLERİNİN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Lütfullah Altıntepe

Olgu Sunumu

UZUN APENDİKS GÜDÜĞÜNE BAĞLI İNTERNAL HERNİASYON (VAKA SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ) PDF
İlgin Özden
ÜLSERATİF KOLİT SEYRİNDE GELİŞEN SWEET SENDROMU OLGU SUNUMU PDF
Akif Karan
BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILMIŞ BİR OLGUDA TACROLIMUS (FK506) KULLANIMINA BAĞLI GEÇİCİ İNSÜLİNE BAĞIMLI DİABETES MELLİTUS GELİŞİMİ PDF
Ilmay Bilge
TRİKORİNOFALANGEAL (TRPS III) SENDROMLU BİR OLGU SUNUMU PDF
Hülya Kayserili

Derleme

BEBEKLİK VE ERKEN ÇOCUKLUKTA YEME VE BÜYÜME BOZUKLUKLARI: PSİKİYATRİK GÖZDEN GEÇİRME YAZISI-1 PDF
Behiye Alyanak
BEBEKLİK VE ERKEN ÇOCUKLUKTA YEME VE BÜYÜME BOZUKLUKLARI: PSİKİYATRİK GÖZDEN GEÇİRME YAZISI-II PDF
Behiye Alyanak


ISSN: 1305-6441