Cilt 63, Sayı 4 (2000)

İçindekiler

Klinik Araştırma

TROMBOSİT PLA2 POLİMORFİZMİ İLE GENÇ HASTALARDA KORONER ARTER TROMBOZU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI PDF
Reyhan Diz Küçükkaya
ÇOK DEĞİŞKENLİ VARYANS ANALİZİ VE UYGULAMASI PDF
Hayriye Ertem Vehid
KARDİOVASKÜLER HASTALIKLARIN KLİNİK TANISINDA TUMOR NEKROZ FAKTÖR-a VE İNTERLÖKİN-6'NIN ÖNEMİ PDF
Sema Genç
SIÇANLARDA ABDOMİNAL ADA FLEBİ MODELİNDE VENÖZ OKLÜZYON SÜRESİ İLE REPERFÜZYON HASARININ İLİŞKİSİ PDF
Aylin Bilgin Karabulut
DİABETİK SIÇANLARDA N.TRİGEMİNUSUN İKİ UÇ DALINDAKİ (N.ALVEOLARİS İNFERİOR VE N.PALATİNUS MAJUS) DEĞİŞİKLİKLERİN ELEKTRON MİKROSKOBU(EM) İLE İNCELENMESİ PDF
Banu Gürkan
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİYE ACİL YAKLAŞIM PDF
Raif Üçsel
BÜYÜME HORMONU EKSİKLİĞİNDE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Cem Öcal
PSORİASİSLİ HASTALARDA PLAZMA NİTRİT/NİTRAT DÜZEYLERİ PDF
Mukaddes Canbaz
ÇOCUKLARDA İLK İKİ YILDA GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER PDF
Gülbin Gökçay
MİYELODİSPLASTİK SENDROMLU OLGULARDA PAROKSİSMAL NOKTÜRNAL HEMOGLOBİNÜRİ KLONU ARAŞTIRMASI PDF
Mustafa Nuri Yenerel
HİPERTİROİDİ HASTALARINDA PLAZMA OKSİDATİF PROTEİN HASARI PDF
Ufuk Çakatay

Olgu Sunumu

AKCİĞERDE MİLİYER YAYILIMLI SEKONDER AMİLOİDOZ OLGUSU PDF
Rümeyza Kazancıoğlu
KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİNDE MANDİBULADA SEKONDER GELİŞMİŞ BROWN TÜMÖR: OLGU SUNUMU PDF
Aret Çerçi Özkan
KRONİK DERMATOZLAR ÜZERİNDEN GELİŞEN YASSI EPİTEL HÜCRELİ KARSİNOM PDF
Defne Önel
AMFOTERİSİN B'NİN NEDEN OLDUĞU HİPOPOTASEMİDE SPİRONOLAKTON KULLANIMI PDF
Songül Çelebi Önder
"WANDERİNG" DALAK OLGULARINDA ELEKTİF SPLENOPEKSİ (OLGU SUNUMU) PDF
Feryal Gün
T HÜCRE KLONALİTESİ GÖSTEREN PRİMER SAF ERİTROSİT APLAZİLİ İKİ OLGU: İMMUNSUPRESSİF TEDAVİ YANITI PDF
Günçağ Dinçol

Derleme

DİŞ ÇEKİMİNDEN SONRA OLUŞAN MAKSİLLER SİNÜSÜN KALICI PERFORASYONLARINI KAPATMA YÖNTEMLERİ PDF
Tülin Özbayrak
KARDİOVASKÜLER CERRAHİ GİRİŞİMLERDE SPİNAL İSKEMİ PDF
Türkan Tansel Elmacı


ISSN: 1305-6441