Cilt 64, Sayı 4 (2001)

İçindekiler

Klinik Araştırma

IL-2 ETKİSİ İLE AKTİF HALE GETİRİLEN MODİFİYE MLC TESTİNDE İMMUNOSUPRESAN İLAÇLARIN ETKİSİ PDF
Tülay Kılıçaslan Ayna, at all.
POLİKLİNİK HASTALARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ PDF
Sacide Erden
TİP 1 DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PPD (TÜBERKÜLİN DERİ) TESTİ YANITININ VE TÜBERKÜLOZ İNFEKSİYONU SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Firdevs Baş, at all.
EGE BÖLGESİ TERMOMİNERAL SULARININ TIBBİ BALNEOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Nergis Yüzbaşılıoğlu, at all.
16-38 YAŞ GRUBU PROFESYONEL VE AMATÖR ERKEK FUTBOLCULARIN METABOLİK VE EFORTESTİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Mehmet Ünal, at all
TEOFİLİNİN DUCHENNE MUSKÜLER DİSTROFİLİ HASTALARDA UYKUYLA İLİŞKİLİ SOLUNUM BOZUKLUKLARI VE SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ ÜZERİNE ETKİSİ PDF
Baykal Tülek, at all.
ŞİŞMAN KADINLARDA DİZ YÜKSEKLİĞİ, KULAÇ VE YARI KULAÇ AÇIKLIĞI İLE BOY ARASINDAKİ İLİŞKİ PDF
Hülya Yaraşır, at all.
SAĞLIKLI KİŞİLERDE DÜŞÜK DANSİTELİ LİPOPROTEİNLERİN KOLESTEROL İÇERİĞİ İLE PEROKSİDASYON POTANSİYELİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ PDF
Jale Balkan, at all.
ANTİFOSFOLİPİD SENDROMU OLAN BİR HASTADAN MONOKLONAL ANTİ-b2 GLİKOPROTEİN ANTİKORLARININ ÜRETİLMESİ PDF
Murat İnanç
TÜRKİYE'DE HLA-C ALEL DAĞILIMI PDF
Güher Saruhan Direskeneli
KARACİĞER SİROZUNDA ORTALAMA ERİTROSİT HACMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Atilla Ökten, at all.
DENEYSEL ENDOTOKSEMİDE NİTRİK OKSİT SENTAZ İNHİBİTÖRLERİNİN ETKİLERİ PDF
Mehmet Özek, at all.

Olgu Sunumu

EOZİNOFİLİNİN EŞLİK ETTİĞİ BİR EPİZODİK ANJİOÖDEM OLGUSU PDF
Nursal Florinalı, at all.
HİPERFİBROTİK MİYELODİSPLASTİK SENDROM: İKİ OLGUNUN SUNUMU PDF
Reyhan Diz Küçükkaya, at all.
AKUT LÖSEMİDE DİZİ KAYMASI: OLGU SUNUMU PDF
Melih Aktan, at all.
PENİL VE PERİNEAL BÖLGE YARALANMALARININ SKROTAL FLEP İLE ONARIMI: İKİ OLGU SUNUMU PDF
Ayhan Okumuş, at all.
MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMEDE PATENT ANEVRİZMAYI TAKLİT EDEN İNTRAKRANYAL KALSİFİKASYONLAR "OLGU SUNUMU" PDF
Cevdet Yavuz, at all.

Derleme

EPİLEPTİK NÖBETLER VE KAN-BEYİN BARİYERİ PDF
Mehmet Kaya


ISSN: 1305-6441