Cilt 65, Sayı 2 (2002)

İçindekiler

Klinik Araştırma

LÖSEMİK OLMAYAN KRONİK MİYELOPROLİFERATİF HASTALIKLARDA BLASTİK DÖNÜŞÜM SIKLIĞI PDF
Mustafa Yenerel, att all.
PROSFESYONEL KÜREKÇİLERİN HEMATOLOJİK VE SOLUNUM PARAMETRELERİNİN SEDANTER GRUP İLEKARŞILAŞTIRILMASI PDF
Safinaz Yıldız Albayrak, at all.
OTİZM İLE İLİŞKİLİ HLA ALELLERİNİN PCR-SSP YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI PDF
Behiye Alyanak, at all.
Cx26 GENİNDE 35DELG MUTASYON ANALİZİNİN NON-SENDROMİK KALITSAL SAĞIRLIKTA TANI TESTİ OLARAK KULLANILMASI PDF
Oya Uygun, at all.
KARACİĞER SİROZU VE ÖZOFAGOGASTRİK VARİSLER PDF
Atilla Ökten, at all.
DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ VE DEMİR TEDAVİSİNİN PLAZMA TİROİD HORMON DÜZEYLERİNE ETKİSİ PDF
Aziz Yazar, at all.
PRİMER MEMBRANOPROLİFERATİF GLOMERULONEFRİT TEDAVİSİNDE MİKOFENOLAT MOFETİL KULLANIMI: RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRME PDF
Aydın Türkmen, at all.
FLOW SİTOMETRE İLE NÖTROFİLLERİN OKSİDATİF PATLAMA AKTİVİTESİ ÖLÇÜLEBİLİR Mİ? PDF
Yasemin Budak, at all.
İMMUNSUPRESE HASTALARDA MANTAR İNFEKSİYONLARI TANI TESTLERİNDE LÖKOSİT/NÖTROFİL SAYISININ ÖNEMİ PDF
Nilgün Işık, Rosemary Barnes
POLİKLİNİK HASTALARINDA ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE İN VİTRO DUYARLIKLARI PDF
Sacide Erden, Semra Çalangu

Olgu Sunumu

ANEVRİZMATİK VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKTTE SOL VENTRİKÜL-SAĞ ATRİUM ŞANTI GELİŞİMİ; OLGU SUNUMU PDF
Ümrah Aydoğan
ESANSİYEL TROMBOSİTEMİYE BAĞLI RENAL ARTER STENOZU OLGUSU PDF
Nesriye Yılmaz, at all.
SOLUNUM SİSTEMİ DEĞERLENDİRMESİ VE AKCİĞER RADYOLOJİSİNİN DALIŞA UYGUNLUK MUAYENESİNDEKİ ÖNEMİ: İKİ OLGU SUNUMU PDF
Savaş İlgezdi, at all.
KARTAGENER SENDROMU VE KOMPLEKS RENAL KİST OLGU SUNUSU PDF
Fikri Demir, at all.


ISSN: 1305-6441