Cilt 72, Sayı 3 (2009)

İçindekiler

Klinik Araştırma

BİR BAZ İSTASYONU YAKININDA YAŞAYANLARDA ELEKTROMANYETİK HİPERSENSİTİVİTE SEMPTOMLARI PDF
Songül Vaizoğlu, Funda Sevencan, Mehmet Akif Abakay, Murat Tümer, Serdar Ali Erkıran, Ruslan Abdulayev, İlhan Aydın, Çağatay Güler
İNTRAPERİTONEAL MELATONİN ENJEKSİYONU VE PİNEALEKTOMİNİN DENEYSEL AKUT PANKREATİTE ETKİSİ PDF
Kahraman Dinler, Ahmet Oğuz Hasdemir, Cavit Çöl, Bülent Gündüz, Güler Buğdaycı, Aysel Kükner

Olgu Sunumu

CD30 (+) ANAPLASTIC LARGE CELL LYMPHOMAPRECEDED BYACQUIRED ICHTHYOSIS PDF
Ulviye Atılganoğlu, Yasemin Balsever Kural, Selma Sönmez Ergun, Ömer Ümmetoğlu, Nesimi Büyükbabani, Nahide Onsun
THE ROLE OF TRADITIONAL HABITS IN CHILDHOOD BURN INJURIES IN TURKEY: ABURN INJURY CASE PDF
Dilek Dilli, İlknur Bostancı, Yıldız Dallar
ACASE OF JUVENILE CREST SYNDROME REPRESENTING AS FAILURE TO THRIVE PDF
Müge Güler Özden, Hülya Ercan Sarıçoban, Benal Büyükgebiz
DELAYED DIAGNOSIS OF SPINAL MUSCULAR ATROPHYTYPE IIIA IN A CHILD PRESENTING WITH ABNORMALWALKING PDF
Önder Yavaşcan, Gülşen Dizdarer, Murat Anıl, Orhan Deniz Kara, Alkan Bal, Nejat Aksu
ERİŞKİN SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS VE 2. DERECE ATRİYOVENTRİKÜLER BLOK PDF
İrfan Yavaşoğlu, Gürhan Kadıköylü, Mustafa Ünübol, Zahit Bolaman

Derleme

ÇEVRESEL ETKENLERİN GENLER ÜZERİNE ETKİSİ VE GENETİK ANALİZ YÖNTEMLERİ PDF
Feriha başoğlu, Ayşe Emel Önal


ISSN: 1305-6441