Cilt 73, Sayı 1 (2010)

İçindekiler

Klinik Araştırma

GENİŞ OPTİK SİNİR BAŞI ÇUKURLUĞU VE NORMAL GÖRME ALANI OLAN OLGULARDA OPTİK SİNİR BAŞININ HEIDELBERG RETİNA TOMOGRAFİSİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Başlıksız PDF PDF
Esra GÜNEY TEFEKLİ, Belgin İZGİ

Olgu Sunumu

PLÖROPERİKARDİT İLE SEYREDEN ERİŞKİN STİLL HASTALIĞI PDF
Züleyha BİNGÖL, Fatma ÇÖMÇE, Elif ALTUĞ KOLSUK, Levent TABAK
ÖZOFAGUS CERRAHİSİ SONRASI GELİŞEN GASTROBRONŞİYAL FİSTÜL: İKİ OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Ufuk ÇOBANOĞLU, Ahmet Cumhur DÜLGER, İrfan AYDIN, Sulheddin HEMİDLİ
TORTİKOLLİS İLE BAŞVURAN İKİ PARAFARENGEAL ABSE VAKASI. CERRAHİ TEDAVİ Mİ? MEDİKAL TEDAVİ Mİ? PDF
Ahmet Oğuzhan ÖZEN, Hülya ERCAN SARIÇOBAN, Mustafa BERBER, Hande ÖZGÜN KARATEPE, Filiz BAKAR, Reha CENGİZLİER, Ayça VİTRİNLİER
ATEŞ YİYENLERİN PNÖMONİSİ: LİKİD HİDROKARBON İÇERİĞİNİN ASPİRASYONUNA BAĞLI GELİŞEN İKİ PNÖMONİ OLGUSU PDF
Füsun ŞAHİN, Mesut BAYRAKTAROĞLU, Güler ÖZGÜL, Didem GÖRGÜN, Pınar YILDIZ
FAMİLYAL POLİSİTEMİ TANISI İLE TAKİP EDİLEN İKİ KARDEŞ PDF
Abdullah ŞUMNU, Meliha NALÇACI

Derleme

SEZARYEN SONRASI HER HASTAYA NORMAL VAJİNAL DOĞUM DENENEBİLİR Mİ? PDF
ilknur İNEGÖL GÜMÜŞ, Zeynep KAMALAK


ISSN: 1305-6441