Cilt 74, Sayı 3 (2011)

İçindekiler

Klinik Araştırma

PERİTON DİYALİZİNDE KATETER YERLEŞTİRME TEKNİĞİNİN KOMPLİKASYONLAR VE DİYALİZ ETKİNLİĞİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Bennur Esen Güllü, Serdar Kahvecioğlu

Olgu Sunumu

NEONATAL LUPUS ERİTEMATOZUSA SEKONDER KONJENİTAL ATRİOVENTRİKÜLER TAM BLOK PDF
Arzu Dursun, Nilgün Karadağ, Ayşegül Zenciroğlu, Nurullah Okumuş, Belma Saygılı Karagöl, Mehmet Şah İpek, Utku Arman ÖRÜN
DİFFÜZ BÜYÜK B-HÜCRELİ LENFOMA VE LUPUS VULGARİS: İKİ HASTALIĞIN HİKAYESİ PDF
Gökhan OKAN, Güzin Özarmağan
FALLOT TETRALOJİSİ NEDENİYLE OPERE EDİLMİŞ BİR HASTADA PULMONER KAPAK REPLASMANI PDF
Murat Başaran, Nihat Çine, Füsun Güzelmeriç, Naci Öner, Ayşe Yıldırım, Hasan Sunar, Hakan Ceyran

Derleme

GASTROÖZOFAJEAL REFLÜ HASTALIĞI: LARENKS KANSERİNDE ETKEN BİR FAKTÖR MÜDÜR? PDF
Bora Başaran, Beldan Polat, Murat Ulusan, İsmet Aslan


ISSN: 1305-6441