Yazarlar için bilgi

DUYURU: İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi yayınlarını, DergiPark içeriğindeki yeni yerinde  http://dergipark.gov.tr/iuitfd almaya başlamıştır 

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesinin bilimsel yayın organı olup, 1916 yılından bu yana kesintisiz olarak, yılda 4 sayı olarak yayımlanmış, 2008 yılından bu yana online yayımlanmaya devam etmekte.

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, Ulusal Tıp Dizininde bulunan, uluslararası düzeyde bilgi alışverişini desteklemesi sebebiyle içeriğini ücretsiz olarak sunan, açık erişimli bir dergidir. ISSN: 1305-6441