PELVİK APSE İLE KARIŞAN LOW GRADE MÜSİNÖZ NEOPLAZİLİ APENDİKS OLGUSU

Güler Bağbozan ATEŞER, Esra GÜZEL, Zehra DOĞAN, Ekrem ÇAKAR
2.231 444

Öz


Bu vaka sunumu apendiks kanserinin diğer gastrointestinal patolojiler gibi genitoüriner patolojilerle de karışabildiğini göstermektedir. 42 yaşında G5P2A1C2 olan hasta kasık ağrısı ile kliniğimize başvurdu. Hastanın ultrasonografisinde sağ adneks lojunda 98x26 mm yoğun içerikli kitle dikkati çekmektedir. Hastanın preop genel cerrahi konsultasyonu sonrasında cerrahi patoloji düşünülmediğinden eksploratif laparatomi yapıldı. Operasyonda uterus ve bilateral overler doğaldı. Apendiks 15x5 cm büyüklüğünde izlendi. Genel cerrahi uzmanı tarafından appendektomi yapılan hastanın patolojisi low grade müsinöz neoplazi gelmiştir.

Apandiks kanseri tüm gastrointestinal sistem neoplazilerinin %0,4’ünden daha az insidansa sahiptir. Appendektomize hastaların %2’sinde apendiks kanseri tespit edilmiştir. Sağ alt kadranla ilgili kitleleri değerlendirirken jinekologlar ayırıcı tanıda apandikse ait kitleleri de düşünmelidir.

Anahtar kelimeler: Pelvik kitle, Low grade müsinöz neoplazi, apendiks


Anahtar kelimeler


Pelvik kitle, Low grade müsinöz neoplazi, apendiks

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18017/iuitfd.os.13056441.77%2F1.12-13

Referanslar


Marudanayagam R, Williams GT, Rees BI. Review of the pathological results of 2660 appendicectomy specimens. J Gastroenterol. 2006;41(8):745–749. Chinnusamy Palanivelu, Muthukumaran Rangarajan, Suviraj James John, Karuppusamy Senthilkumar, Shankar Annapoorni; Laparoscopic right hemicolectomy for mucocele due to a low-grade appendiceal mucinous neoplasm. JSLS. 2008;12(2):194–197.

Soreide K, Gudlaugsson E, Kjellevold KH. Appendiceal mucinous cystadenoma. Tidsskr Nor Laegeforen. 2005;125(3):289–291.

Arun A Manavur, Vamsi Parimi, Mark O’Malley, Marina Nikiforova, David L Bartlett, Jon M Davison; Establishment and characterization of a murin exenograft model of appendiceal mucinous adenocarcinoma. Int J ExpPathol. 2010;91(4):357– 3

K. Nouri, M. Demmel, J. Ott, R. Promberger, J.C. Huber, K. Mayerhofer; Villous mucinous cystadenoma of the appendix in a postmenopausal woman. JSLS. 2010;14(2):296–298.