PREMATÜRE YENİDOĞANDA MİKST TİP RENAL TÜBÜLER ASİDOZ

Belma SAYGILI KARAGÖL, Özlem ERDOĞAN, Nilgün KARADAĞ, Arzu DURSUN, Nurullah OKUMUŞ, Ayegül ZENCİROĞLU
1.019 332

Öz


ÖZET
Renal tübüler asidoz, böbrek tübüllerinde hidrojen iyonunun atılımında veya bikarbonat emilimindeki defekt sonucu ortaya çıkan ve yenidoğan döneminde nadir görülen bir durumdur. Burada ağır dehidratasyon ve hiperkalsemisi ile primer distal renal tübüler asidozun proksimal renal tübüler fonksiyon bozukluğu ile birlikte olduğu mikst tip renal tübüler asidoz tanısı alan bir prematüre yenidoğan olgusu sunulmuştur. Renal tübüler asidozlu olgularda erken tanı ve tedavi ile normal büyümenin yanısıra nefrokalsinozisin ilerlemesi önlenerek böbrek fonksiyonlarının korunması sağlanabilmektedir.
Anahtar kelimeler: renal tübüler asidoz, hiperkalsemi, metabolik asidoz, renal medüller hiperekojenite, yenidoğan


Tam metin:

PDF