İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi

339.919 163.371

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, İstanbul Tıp Fakültesinin yayın organıdır ve yılda dört sayı olarak online yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizce'dir. Dergi hekimlik alanındaki orijinal deneysel ve klinik araştırmaları, olgu bildiri ve değerlendirmelerini, özel ve aktüel konularda literatür toplamalarını (derlemeleri), yayın tanıtımlarını ve haberlerini, yazarlara ve editöre mektupları kapsar. Orijinal metod geliştirme, yeni bir girişim tekniği, ve orijinal çalışmaların ön sonuçlarını içeren kısa raporlar da yayımlanabilir.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi'nde yayımlanan makalelerin değerlendirme sürecinde 'iThenticate (akademik intihal engelleme programı) kullanılmaktadır.

 Dergi yazar rehberi.


Dergimizin tamamını okumak için tıklayınız

Cilt 79, Sayı 2 (2016)

İçindekiler

Klinik Araştırma

SENİL KATARAKTI OLAN HASTALARDA OPERASYON ÖNCESİ VE SONRASI GÖRMEYE BAĞLI YAŞAM KALİTESİ DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Şerife BAYRAKTAR, Zafer CEBECİ, Nilüfer GÖZÜM, Ahmet GÜCÜKOĞLU
GEBELİKTE TANI ALAN MEME KANSERİ:11 OLGUNUN OBSTETRİK VE PERİNATAL SONUÇLARI PDF
Ayşegül ÖZEL, Ebru ALICI DAVUTOĞLU, Nevin YILMAZ, Rıza MADAZLI
BEYİN TÜMÖRLERİNİN 3T MANYETİK ALANDA İN VİVO FOSFOR MANYETİK REZONANS SPEKTROSKOPİK GÖRÜNTÜLEME PİKLERİNİN Z-SKORLARINA DAYALI İNCELENMESİ PDF
Esin ÖZTÜRK IŞIK
COMPARISON OF USE OF LOW DOSE VAGINAL MISOPROSTOL FOR SECOND AND EARLY THIRD TRIMESTER PREGNANCY TERMINATION IN WOMEN WITH PRIOR CAESAREAN AND UNSCARRED UTERI PDF (English)
Özlem DURAL, Cenk YAŞA, Deniz K. ACAR, Gökhan YILDIRIM, Melih BESTEL, Sedat TEKELİ, Halil ASLAN

Makaleler

İLAÇLAMA ÇALIŞANLARINDA SOLUNUM FONKSİYONLARININ YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ PDF
Ahmet ACAR, Yılmaz YAZICI, Hülya DOĞAN TİRYAKİ, Şadiye Selin DURUŞ, Ayşe CEYLAN DEMİREL, Halim İŞSEVER, Bedia AYHAN ÖZYILDIRIM

Derleme

AKUT BRONŞİYOLİTTE GÜNCEL YAKLAŞIM PDF
Muhammet Ali VARKAL, İsmail YILDIZ, Emin ÜNÜVAR

Olgu Sunumu

GLİOMATOZİS SEREBRİ: KLİNİK SORUNLAR VE BİR OLGU EŞLİĞİNDE DEĞERLENDİRME PDF
Cenk Ahmet ŞEN, Ümit KOCAMAN, Erkan ŞAHİN, Vildan KAYA, Ragıp ORTAC, Çağatay ARSLAN
A RARE COMPLICATION AFTER REPAIRING TEMPORAL LOBE HERNIATION INTO MASTOID CAVITY: NON-CONVULSIVE STATUS EPILEPTICUS PDF (English)
Mehmet ÇELİK, Kadir Serkan ORHAN, Elif KOCASOY ORHAN, Burak KARABULUT, Candan GÜRSES, İsmet ASLAN
WELLS SENDROMLU HASTADA DAPSONA BAĞLI METHEMOGLOBİNEMİ GELİŞİMİ: OLGU SUNUMU PDF
Orkide KUTLU, Emek Özgür KOCATÜRK, Kübra CÜRE, Cuyan DEMİRKESEN, Hasan ERUZUN, Tufan TÜKEK

Erratum

HATA BİLDİRİMİ: ÇOCUKLARDA ATEŞLİ DÖKÜNTÜLÜ HASTALIKLAR PDF
Muhammet Ali VARKAL, İsmail YILDIZ, Emin ÜNÜVAR


ISSN: 1305-6441