Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 45, No 1 (2016) Hisse Senetlerinin Özdüzenleyici Haritalarla Kümelendirilmesi: BIST50 Endeksinde Yer Alan Hisseler Üzerine Bir Uygulama Abstract   PDF
Mehmet Özçalıcı
 
Vol 36, No 2 (2007) Hizmet kalitesi algılamasının havayolu yolcularının genel memnuniyet düzeylerine olan etkisinin incelenmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Abdullah Okumuş, Hilal Asil
 
Vol 38, No 1 (2009) Housing Market Activity and Macroeconomic Variables: An Analysis of Turkish Dwelling Market under New Mortgage System Abstract   PDF (Türkçe)
Ali Hepsen, Nazli Kalfa Bas
 
Vol 45 (2016): Special Issue 2016 // Özel Sayı 2016 İçindekiler / Contents Abstract   PDF
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
 
Vol 46, No 1 (2017): Istanbul University Journal of the School of Business Influence of Organizational Culture on Servıce Provider Selection Abstract   PDF
Mehmet Yılmaz, Dilek Yılmaz Börekçi, Ali Örnek
 
Vol 41, No 2 (2012) İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarının bilgi işçilerinin işten ayrılma niyetine etkisinde duygusal bağlılığın aracılık ve düzenleyicilik rolü Abstract   PDF
Sait Gürbüz, Mustafa Bekmezci
 
Vol 39, No 2 (2010) Institutional and Personal Tributes to Prof. Dr. Erdoğan Kumcu Abstract   PDF (Türkçe)
Baris Kiremitci
 
Vol 43, No 2 (2014) Integer linear programming model for vehicle routing problem and an application in the food industry Abstract   PDF
Feyyaz Celalettin Kurul
 
Vol 41, No 2 (2012) Investigating Leverage Effect on Turkish Stock Market with ARCH Models within two sub-groups Abstract   PDF
Ibrahim Demir, Erhan Çene
 
Vol 37, No 2 (2008) İş tatmini oluşturan boyutların toplam tatmin üzerindeki etkilerinin doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmesi üzerine Türk işletmelerinde bir araştırma Abstract   PDF (Türkçe)
İbrahim Pınar, Rıfat Kamaşak, Füsun Bulutlar
 
Vol 44, No 1 (2015) İş Yatırım Üniversitelerde – Elektronik Uygulama Merkezi: Trademaster Kampüs Details   PDF
A. Erdal Aral
 
Vol 45 (2016): Special Issue 2016 // Özel Sayı 2016 İşletmecilik Tarihi Açısından Osmanlı İktisat Tarihi Birikimine Bakış Abstract   PDF
Seven Ağır
 
Vol 45 (2016): Special Issue 2016 // Özel Sayı 2016 İşletmecilik Tarihi Bağlamında İlk Dünya Fuarı (Londra, 1851) Abstract   PDF
Aykut Berber, Mustafa Kurt
 
Vol 45 (2016): Special Issue 2016 // Özel Sayı 2016 İşletmecilik Tarihi: Özel Sayıya Giriş Abstract   PDF
Mustafa Kurt
 
Vol 45 (2016): Special Issue 2016 // Özel Sayı 2016 İşletmecilik Tarihinde Modern’den Postmodern’e Bir Yolculuk: Silahtarağa Elektrik Santrali’nden Santralistanbul’a Süreklilik ve Değişim Abstract   PDF
Gökçe Dervişoğlu Okandan
 
Vol 37, No 2 (2008) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Tülin Atakan
 
Vol 37, No 2 (2008) İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında hisse senedi getirilileri ile ilişkili olan finansal oranların araştırılması Abstract   PDF (Türkçe)
Metin Aktas
 
Vol 37, No 2 (2008) İşyerinde psikolojik yıldırmaya (mobbing) maruz kalma sıklığı ile demografik özellikler arasındaki ilişkinin incelenmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Gönen Dündar, Aslı Beyhan Acar
 
Vol 44, No 2 (2015) İÜ İF Dergisi Şubat 2016 Özel Sayısı – İşletmecilik Tarihi [Konuk Editör: Mustafa Kurt] Details   PDF
Editor Editor
 
Vol 45 (2016): Special Issue 2016 // Özel Sayı 2016 IUJSB Abstract   PDF
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
 
Vol 39, No 2 (2010) Job satisfaction levels of university teaching staff working for vocational schools of foundation universities in Istanbul Abstract   PDF (Türkçe)
Serpil Kılıç, Ali İlker Gümüşeli
 
Vol 41, No 1 (2012) Kamu Hastaneleri Çalışanlarında İş Tatminini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma Abstract   PDF (Türkçe)
Şebnem Kuzulugil
 
Vol 42, No 2 (2013) Kıdemli Aile İşletmelerinde Kurum İçi Girişimciliği Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma Abstract   PDF
Murat Muhsin Yaslioglu, Arzu Ülgen Aydınlık
 
Vol 41, No 2 (2012) Kişiye Özel Fiyat Teklifinin Zamanlamasının, İnternette, Satın Alma Karar Sürecine Etkisi Abstract   PDF
İsmail Kaya, Ayşegül Sağkaya Güngör
 
Vol 42, No 1 (2013) Konaklama işletmelerinde insan kaynakları yönetimi uygulamalarının farklılıkları ve işgücü devir hızıyla ilişkileri Abstract   PDF   PDF
ipek kalemci tüzün
 
76 - 100 of 207 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


ISSN: 1303-1732