Vol 45 (2016)

Special Issue 2016 // Özel Sayı 2016

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Cover /// Kapak

IUJSB PDF
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Front Pages /// Ön Sayfalar

İçindekiler / Contents PDF
 

Editorial /// Editörden

Editörden mektup PDF
 

Special Issue /// Özel Sayı

İşletmecilik Tarihi: Özel Sayıya Giriş PDF
Mustafa Kurt
Türkiye’de İşletme Yüksek Lisans Eğitiminde İlk Adım: İşletme İdaresi Kurslarına İlişkin Bir Sözlü Tarih Çalışması PDF
Yener Pazarcık
İşletmecilik Tarihi Açısından Osmanlı İktisat Tarihi Birikimine Bakış PDF
Seven Ağır
İşletmecilik Tarihinde Modern’den Postmodern’e Bir Yolculuk: Silahtarağa Elektrik Santrali’nden Santralistanbul’a Süreklilik ve Değişim PDF
Gökçe Dervişoğlu Okandan
Türkiye’de Uzun Ömürlü İşletmeler: Kim? Nerede? Ne Yapıyor? PDF
Esra Dil
Türkiye’de Muhasebe Disiplininin Gelişimi: İlk İşletme Dergileri Üzerine Bir İnceleme PDF
Alper Erserim
Yönetim ve Organizasyon Yazını Üzerine İnceleme: Bir Anabilim Dalı Akademisyenlerinin 2005-2014 Yılları Arasındaki Yayınları PDF
Işıl Mendeş Pekdemir, Aytuğ Sözüer, Duygu Toplu Yaşlıoğlu, Esin Bengü Ceran
Türkiye’deki Akademik Yönetim Yazınında Süreklilik ve Değişim: 2000’li Yıllar Üzerine Bir İnceleme PDF
Serkan Dirlik, Yasin Şehitoğlu
Türkiye'de Muhasebe Tarihi Çalışmalarına İlişkin Birikim: 2005-2015 Dönemini Kapsayan Bir İnceleme PDF
Cemal Elitaş, Bilge Leyli Elitaş
100 Yıl Öncesine Bir Yolculuk: “Genel ve Endüstriyel Yönetim” ve Fransa’da Fayolizm-Taylorizm Kutuplaşması PDF
Aykut Berber
Geçmişten Günümüze Kapalıçarşı Kuyumcularının İş Gelenekleri ve Büyüme Mekanizmaları: Sözlü Tarih Çalışması PDF
Refika Bakoğlu
Türkiye’deki İşletmelerin Tarihini Anlamada İktisadi, Politik, Sosyal ve Yasal Bağlamın Önemi PDF
Serkan Dirlik, Hüseyin Leblebici
Türkiye’de Modern Yönetimin Erken Dönemleri: Geç-Osmanlı Döneminde Fabrikalar, Sanayi Mektepleri ve Yabancı Uzmanlar PDF
Mustafa Kurt, Baki Çakır, Kemal Demir

Book Review /// Kitap İnceleme

Dünya İşletme Tarihi Adlı Eser Hakkında Bir Değerlendirme PDF
Eyüp A. Tayşir
Türkiye’de Yönetim Düşüncesinin Erken Dönemleri, Sümerbank (1930-1945) Adlı Eser Hakkında Bir Değerlendirme PDF
Kemal Demir

Synopsis /// Bakış

İşletmecilik Tarihi Bağlamında İlk Dünya Fuarı (Londra, 1851) PDF
Aykut Berber, Mustafa Kurt


ISSN: 1303-1732