Vol 44, No 2 (2015)

Table of Contents

Front Pages /// Ön Sayfalar

Ön Sayfalar PDF
 

Editorial /// Editörden

Editörden PDF
 

Articles /// Makaleler

Artificial Neural Networks with Gradient Learning Algorithm for Credit Scoring PDF
Derya Soydaner, Ozan Kocadağlı
Relative Deprivation and Resilience in Supply Networks PDF
Ülkü Aslıhan Özkan, Dilek Yılmaz Börekçi
Determinants of Capital Structure: A Research on Sectors That Contribute to Exports in Turkey PDF
Esen Kara, Duygu Acar Erdur
Bilişim Endüstrisinde Adaptasyon ve Ürün Başarısı: Çok Katmanlı Bir Çalışma PDF
Atıf Açıkgöz
Ekibe Dayalı Yapılarda Seçme ve Yerleştirme Sürecinde Çoklu Değerlendirme Yaklaşımı ve Bir Örnek Olay Çalışması PDF
Gaye Özçelik, Levent Sevinç, Cavide Uyargil
Örgütsel Öğrenme Yeteneği ile Örgütsel Yenilik Arasındaki İlişki: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma PDF
İbrahim Pınar, Canan Arıkan
Enflasyon, İthalat ve İhracat Açısından Türkiye ve Diğer OECD Ülkelerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile Karşılaştırılması PDF
Onur Önay

Book Review /// Kitap İnceleme

Sürdürülebilirlik Bakış Açısı ile Bir Sosyoloji Kitabının Değerlendirmesi PDF
Mine Afacan Fındıklı

Invited Paper /// Davetli Yazı

Higher Education and Corporate Governance PDF
C. Warren Neel

News /// Haberler

CRR Conference 2016 | Preliminary Call for Papers PDF
 
İÜ İF Dergisi Şubat 2016 Özel Sayısı – İşletmecilik Tarihi [Konuk Editör: Mustafa Kurt] PDF
 
TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi’nden SERPAM’a Ödül PDF
 


ISSN: 1303-1732