Vol 42, No 1 (2013)

Table of Contents

Editorial /// Editörden

Vol 42, No 1 Issue Front Pages PDF
Editor Editor

Organizational Behaviour /// Örgütsel Davranış

Başarı hedef yönelimleri ve iş özelliklerinin çalışmaya tutkunluk üzerindeki katkıları PDF
Tülay Turgut

Finance /// Finans

The lead-lag relationship between ISE 30 index and the TURKDEX-ISE 30 index futures contracts PDF
ERSAN ERSOY, ALİ BAYRAKDAROĞLU
ARFIMA ve FIGARCH Yöntemlerinin Markowitz Ortalama Varyans Portföy Optimizasyonunda Kullanılması: İMKB-30 Endeks Hisseleri Üzerine Bir Uygulama PDF
Mehmet Pekkaya

Production and Operations Management /// Üretim ve Operasyon Yönetimi

Effects of operational and structural conditions on inventory management in large manufacturing enterprises PDF
Bülent Başaran

Human Resources Management /// İnsan Kaynakları Yönetimi

Konaklama işletmelerinde insan kaynakları yönetimi uygulamalarının farklılıkları ve işgücü devir hızıyla ilişkileri PDF PDF
ipek kalemci tüzün

Operations Research /// Yöneylem Araştırması

Supplier Selection with Analytical Network Process at Supplier Chain Management and an Application PDF
Kasım Baynal, Emrah Yüzügüllü

Marketing Research /// Pazarlama Araştırmaları

A Model of Commitment For Generation Y: A Survey on Airline Companies PDF
Mehmet Oğuzhan İlban, Mehmet Kaşlı
An Empirical Study on Determining Ethnocentric Tendencies of Turkish Consumers PDF
Hilal Asil


ISSN: 1303-1732