Vol 41, No 2 (2012)

Table of Contents

Editorial /// Editörden

Vol 41, No 1 Issue Front Pages PDF
Editör Editör

Operations Research /// Yöneylem Araştırması

Neural Synthesis of Firing Decisions in the Brain PDF
Thomas L. Saaty

Marketing Research /// Pazarlama Araştırmaları

Kişiye Özel Fiyat Teklifinin Zamanlamasının, İnternette, Satın Alma Karar Sürecine Etkisi PDF
İsmail Kaya, Ayşegül Sağkaya Güngör
Segmentation based on sources of marketing intelligence, marketing intelligence quotient and business characteristics in software industry PDF
Selen Öztürk, Abdullah Okumuş, Feride Mutlu

Human Resources Management /// İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarının bilgi işçilerinin işten ayrılma niyetine etkisinde duygusal bağlılığın aracılık ve düzenleyicilik rolü PDF
Sait Gürbüz, Mustafa Bekmezci

Finance /// Finans

Investigating Leverage Effect on Turkish Stock Market with ARCH Models within two sub-groups PDF
Ibrahim Demir, Erhan Çene

Production and Operations Management /// Üretim ve Operasyon Yönetimi

P-Medyan Kuruluş Yeri Seçim Probleminin Çözümünde Parçacık Sürü Optimizasyonu Algoritması Yaklaşımı PDF
Necdet Ozcakar, Mehmet Bastı

Management and Organization /// Yönetim ve Organizasyon

The Profile Of Physicians’ And Nurses’ Organızational Commitment, Organızational Trust And Job Satisfaction PDF
Mehmet Top

Statistics /// İstatistik

An Invitation to Algebraic Statistics: New Outlook and Opportunities PDF
Eyüp Çetin


ISSN: 1303-1732