Vol 43, No 2 (2014)

Table of Contents

Editorial /// Editörden

Vol 43, No 2 Issue Front Pages
Timur Keskintürk

Production and Operations Management /// Üretim ve Operasyon Yönetimi

Measurement of service quality in banking industry: a case study from Turkey PDF
Birgül Küçük Çırpın, Köksal Sarıca
Liman özelleştirmelerinin operasyonel etkinlik üzerindeki etkisi: Türk limanları üzerinde dönemsel bir çalışma PDF
Samet Güner

Statistics /// İstatistik

An ordered logit analysis of inpatient and outpatient satisfaction in a Turkish state hospital PDF
Ali Kemal Çelik, Erkan Oktay, Ahmet İlker Akbaba

Operations Research /// Yöneylem Araştırması

Integer linear programming model for vehicle routing problem and an application in the food industry PDF
Feyyaz Celalettin Kurul
Devlet ve Piyasa Arasındaki Oyunun Reel Büyümeye Etkisi - The Impact of Game Between State and Market to Real GDP Growth PDF
Tuncay Can, Naciye Tuba Yılmaz
Zaman Pencereli Çok Araçlı Dağıtım Toplamalı Rotalama Problemi için Gerçek Değerli Genetik Algoritma Yaklaşımı PDF
Baris Kiremitci, Serap Kiremitci, Timur Keskintürk

Finance /// Finans

Determination of the macro economic variable’s impact on stocks traded on ise-30 by using arbitrage pricing model PDF
Erkan Sevinç
Venture Capital Funds and the Role of Governments to Improve These Funds PDF
Hakan Ertürk, Güven Sayılgan

Marketing Research /// Pazarlama Araştırmaları

The Efficiency of Monetary and Non-Monetary Sales Promotions on Brand Preference; a Case of Albanian GSM Companies PDF
Yüksel Köksal

Management and Organization /// Yönetim ve Organizasyon

Özerklik ve ödüllendirmenin çalışan performansı üzerindeki etkisinde çalışanın inovasyona yönelik davranışının aracılık rolüne yönelik bir araştırma PDF
Işıl Pekdemir, Merve Koçoğlu, Güney Çetin Gürkan
Strategic Motives of Turkish Foreign Direct Investment Firms: An Empirical Study on Manufacturing Sector PDF
Harun Kaya

Organizational Behaviour /// Örgütsel Davranış

Kültür, benlik saygısı ve girişimcilik eğilimi: Amerikan ve Türk üniversite öğrencilerinde karşılaştırmalı bir çalışma PDF
Aytül Özdemir


ISSN: 1303-1732