Vol 37, No 2 (2008)

Table of Contents

Operations Research /// Yöneylem Araştırması

Portföy seçimi için ortalama-varyans-çarpıklık modeli PDF (Türkçe)
Barış Altaylıgil
Veri zarflama analizi (VZA) ile Türkiye'deki vakıf üniversitelerinin etkinliğinin ölçülmesi PDF (Türkçe)
Ünal H. Özden

Organizational Behaviour /// Örgütsel Davranış

Örgüte duygusal, devamlılık ve normatif bağlılık ile iş performansı arasındaki ilişkinin incelenmesi PDF (Türkçe)
Hatice Özutku

Finance /// Finans

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi PDF (Türkçe)
Tülin Atakan
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında hisse senedi getirilileri ile ilişkili olan finansal oranların araştırılması PDF (Türkçe)
Metin Aktas

Human Resources Management /// İnsan Kaynakları Yönetimi

İşyerinde psikolojik yıldırmaya (mobbing) maruz kalma sıklığı ile demografik özellikler arasındaki ilişkinin incelenmesi PDF (Türkçe)
Gönen Dündar, Aslı Beyhan Acar
İş tatmini oluşturan boyutların toplam tatmin üzerindeki etkilerinin doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmesi üzerine Türk işletmelerinde bir araştırma PDF (Türkçe)
İbrahim Pınar, Rıfat Kamaşak, Füsun Bulutlar

Production and Operations Management /// Üretim ve Operasyon Yönetimi

A content analysis of the papers published in the Journal of School of Business Administration: Operations Research and Operations Management (1972 -2007) PDF (Türkçe)
Özlem Akçay Kasapoğlu


ISSN: 1303-1732