İşletmecilik Tarihi Bağlamında İlk Dünya Fuarı (Londra, 1851)

Aykut Berber, Mustafa Kurt
854 631

Abstract


Londra, 1851: Büyük Sergi Fikrinin Ortaya
Çıkışı, Katılımcılar ve Sergilenen ÜrünlerBüyük Sergi’de Osmanlı Ürünleri 


Full Text:

PDF