Türkiye’de Yönetim Düşüncesinin Erken Dönemleri, Sümerbank (1930-1945) Adlı Eser Hakkında Bir Değerlendirme

Kemal Demir
744 255

Abstract


Özen Aytemur , Janset, (2010). Türkiye’de Yönetim Düşüncesinin Erken Dönemleri: Sümerbank (1930-1945),
Libra Yayınevi; İstanbul


Full Text:

PDF