Dünya İşletme Tarihi Adlı Eser Hakkında Bir Değerlendirme

Eyüp A. Tayşir
850 273

Abstract


Amatori, Franco ve Jones, Geoffrey, (2007). Dünya İşletme Tarihi, Dost Kitabevi, Ankara.

Full Text:

PDF