Türkiye’deki İşletmelerin Tarihini Anlamada İktisadi, Politik, Sosyal ve Yasal Bağlamın Önemi

Serkan Dirlik, Hüseyin Leblebici
1.577 479

Abstract


Bu çalışmanın amacı, işletme tarihi çalışmalarında iktisadi, politik, sosyal ve yasal bağlamın nasıl
dikkate alınabileceğine ilişkin bir tartışma ortaya koymaktır. Tartışmanın başarılı olabilmesi için
çalışma konuya üç aşamalı bir şekilde yaklaşmaktadır. Birinci aşamada işletme tarihi
araştırmalarına mikro ve makro yaklaşımın çerçevesi ortaya konulmaktadır. İkinci aşamada, makro
yaklaşım çerçevesinde örnek araştırmalar seçilerek bu araştırmaların genel özellikleri
değerlendirilmiştir. Son aşama olarak da ileride yürütülecek Türkiye’deki işletme tarihi
çalışmalarına ilişkin öneriler ortaya konmuştur.


Full Text:

PDF