Geçmişten Günümüze Kapalıçarşı Kuyumcularının İş Gelenekleri ve Büyüme Mekanizmaları: Sözlü Tarih Çalışması

Refika Bakoğlu
906 224

Abstract


Çok eski ve köklü bir geçmişe sahip kuyumculuk ve altın sanayii, globalleşme literatüründe çok
fazla incelenmeyen bir sektör olarak dikkati çekmektedir. Kapalıçarşı gibi köklü, kuyumculuğun
merkezi olmuş ve yeni alış veriş merkezlerinin temeli olan bir mekanın kuyumcularının ve işlerinin
incelenmesi geleneksel ve eski olandan birçok yeni bilginin ortaya çıkarılmasını olanaklı hale
getirebilir. Özellikle Kapalıçarşı kuyumcularının iş gelenek ve büyüme mekanizmalarının ortaya
çıkarılması bu anlamada anlamlı bir katkı yapmayı sağlayabilir. Ancak böyle bir çalışma niteliksel
ve keşifsel bir araştırmayı ve bu konuda literatürde hiçbir yazılı kaynak bulunmaması nedeniyle,
özellikle sözlü tarih çalışmasını gerekli kılmaktadır. Yapılan sözlü tarih çalışmasında geçmişten
günümüze Kapalıçarşı kuyumcularının iş geleneğinde farklılıklar olup olmadığı, büyüme ve
büyümeme mekanizmalarının neler olduğu tespit edilmeye; ayrıca Türk kökenli olan ve olmayan
kuyumcular arasında bu bağlamlarda farklılıkların bulunup bulunmadığı; genç ve yaşlı kuşak
arasındaki farklılıklar belirlenmeye çalışılmıştır.


Full Text:

PDF