Türkiye'de Muhasebe Tarihi Çalışmalarına İlişkin Birikim: 2005-2015 Dönemini Kapsayan Bir İnceleme

Cemal Elitaş, Bilge Leyli Elitaş
873 204

Abstract


Bu çalışmanın amacı; Türkiye’deki Muhasebe Tarihi çalışmalarının 2005-2015 yılları arasında ki
yerli literatürde yayımlanmış bilimsel çalışmaların nicel bir araştırma yöntemi olan meta-analizi ile
irdelenmesidir. Bu bağlamda öncelikle disiplinlerarası çalışmadan bahsedilecek ve ardından da
muhasebe tarihi çalışmalarında izlenmesi gereken araştırma yöntemi metodolojisinden söz edilerek
söz konusu tarihler arasında gerçekleştirilmiş yayınların ve lisansüstü tez çalışmalarının tarama
sonuçları analiz edilecektir. Yine bu analizin anlaşılırlığını arttırabilmek adına kısaca söz konusu
nicel araştırma yöntemi de tanıtılacaktır.


Full Text:

PDF