Türkiye’deki Akademik Yönetim Yazınında Süreklilik ve Değişim: 2000’li Yıllar Üzerine Bir İnceleme

Serkan Dirlik, Yasin Şehitoğlu
776 211

Abstract


Bu çalışmada Türkiye’de yayınlanan beş dergideki yönetim çalışmalarının atıfları analiz edilerek
2000’li yıllarda yönetim alanının temel karakteristikleri incelenmektedir. Sonuçlar, 2000’li yıllarda
da daha önceki yıllardaki yazının bazı özelliklerinin süregeldiğini fakat bazı değişimlerin de söz
konusu olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada, incelemeye dahil edilen ve 2000’li yıllarda yayın
hayatına başlayan Yönetim Araştırmaları Dergisi’nin, Türkiye’deki yönetim yazınının
karakteristiklerinden hem yaklaşım hem de ilgi alanı açısından önemli ölçüde farklılaştığı da
görülmüştür.


Full Text:

PDF