Yönetim ve Organizasyon Yazını Üzerine İnceleme: Bir Anabilim Dalı Akademisyenlerinin 2005-2014 Yılları Arasındaki Yayınları

Işıl Mendeş Pekdemir, Aytuğ Sözüer, Duygu Toplu Yaşlıoğlu, Esin Bengü Ceran
880 905

Abstract


Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de işletme eğitiminin temel odaklarından biri olan İstanbul
Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Yönetimi ve Organizasyon Anabilim Dalı adresli akademik
yayınların, 2005-2014 yılları arası 147 eseri dikkate alarak, yıllara göre dağılımı, türü, ortak
yazarlıklar ve yazarların kurumları, yayın dili ve yeri, çalışma türü, araştırma konusu, yöntem,
çıkarım ve öneriler ile kaynakçalar açısından bibliyometrik özelliklerini incelemektir. Çalışmanın,
bir anabilim dalının akademik çıktıları kapsamında, kurumsal tarihinden bir kesit tanımlaması
bakımından ilgi çekmesi beklenmektedir. Aynı zamanda yönetim ve organizasyon yazınına katkı
sağlaması beklenen incelemenin, akademik bir kurumu örnek şeklinde ele alması dolayısıyla özgün
değer taşıdığı da düşünülmektedir.


Full Text:

PDF