İşletmecilik Tarihinde Modern’den Postmodern’e Bir Yolculuk: Silahtarağa Elektrik Santrali’nden Santralistanbul’a Süreklilik ve Değişim

Gökçe Dervişoğlu Okandan
744 321

Abstract


İşletmecilik tarihi açısından ilginç olan sanayi yapıları içinde enerji sektöründen önemli bir yapının
incelendiği çalışmada, Osmanlı’nın geç dönem ve Cumhuriyet’in erken dönem elektrik üretimini
sağlayan Silahtarağa Elektrik Santrali ele alınmıştır. 1983’de kapanan Santral ile 2006’dan sonra
aynı mekanda eğitim, kültür ve sanat merkezi olarak konumlandıran Santralistanbul girişimi
arasında kurumsal gelişim, sosyal etki gibi konularda ortaya çıkan benzerlikler irdelenmiştir.
Postmodern örgüt kuramı içinde Michel Foucault tarafından önerilen analiz yöntemi soybillim-genealogy
kapsamında karşılaştırılan bu benzerlikler doğrultusunda mekanın misyonu konusunda
çıkarımlar ve sonuçlar tartışılmıştır.


Full Text:

PDF