Türkçe Akademik Yazımda Çeviri ve Terim Sorunları

Sinem Canım-Alkan
994 433

Abstract


Türkçe akademik makale yazarken, uluslararası literatürden yapılan alıntıları ya da Türkçesi önerilmemiş veya genel kabul görmemiş kavramları, terimleri, teori, model ve ölçek adlarını çevirmek pek çok bilim insanın karşı karşıya kaldığı ortak bir sorundur. Hangi Türkçe karşılığı kullanacağına karar verememek kimi zaman yapılan araştırmaların yayına dönüşme sürecini de önemli ölçüde uzatabilmektedir. Diğer taraftan, aceleye getirilen çeviri kararları bilim dilinde dil ve terim tutarsızlığı sorununa neden olmakta, bunun sonucunda bilim diline zarar vermekte ve iletişim sorunları doğurmaktadır. Oysa bilindiği üzere, dil bir iletişim aracıdır ve bu aracı kullanırken hedeflenen dilin iletişimi zorlaştırması değil iletişime aracılık etmesidir. Kuşkusuz aynı durum çeviri için de geçerlidir; çevirilerin iki farklı kültür arasında iletişime aracılık eden, iletişimi kolaylaştıran bir rol üstlenmesi beklenir.


Full Text:

PDF