Türkiye’de Kamuyu Aydınlatmanın Sermaye Piyasasına Etkisi

Orcan Çörtük, Mustafa Erten
1.463 329

Abstract


Sermaye piyasalarının sorunsuz işleyebilmesi ve kendisinden beklenenleri verebilmesi için, etkin çalışan bir kamuyu aydınlatma sisteminin varlığı oldukça önemlidir. İhraççılar,  yatırımcılar ve diğer tüm taraflar arasında bilgi aktarımını sağlayan bu sistemlerin gelişmesi ile piyasalarda var olan asimetrik bilgi sorunu minimize edilecektir. Böylelikle, hem yatırımcıların ve tüm ilgili tarafların hakları korunacak hem de sisteme dahil olan atıl fonlar verimli bir şekilde kullanılarak ülke ekonomisinin gelişmesine daha fazla katkı sağlanabilecektir. Bu çalışmada, Türkiye’de kamuyu aydınlatma sistemi ve şeffaflık alanlarında yaşanan gelişmeler incelenmiş olup, bu gelişmelerin sermaye piyasalarına katkıları irdelenmiştir. Buna göre kamuyu aydınlatma platformunun faaliyete geçmesi ile birlikte pay senedi piyasasında görülen getiri oynaklıkları azalmıştır.


Full Text:

PDF