Türkiye’de Hisse Senedi Getirileri ile Döviz Kuru Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: ARDL Yaklaşımı

Muhammet Belen, Hüseyin Karamelikli
1.178 774

Abstract


Bu çalışma Türkiye’de hisse senedi getirileri ile döviz kurları arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Çalışmada ARDL eşbütünleşme yaklaşımı kullanılarak Türkiye’de BIST 100 Endeksi ile ABD dolar kuru arasında eşbütünleşme olduğu bulunmuştur. Ampirik sonuçlar döviz kurunun hisse senedi fiyatlarını beklentiye paralel olarak negatif yönde etkilediğini göstermektedir. Sonuçlar ayrıca para arzının da beklentilere uygun olarak hisse senedi fiyatlarını pozitif yönde etkilediğini göstermektedir. Bu sonuçlar Türkiye için literatürde hisse senedi fiyatları ile döviz kurları arasındaki ilişkiyi açıklayan iki teoriden biri olan mal piyasası teorisini (veya geleneksel yaklaşımı) desteklemektedir.


Full Text:

PDF