Hisse Senetlerinin Özdüzenleyici Haritalarla Kümelendirilmesi: BIST50 Endeksinde Yer Alan Hisseler Üzerine Bir Uygulama

Mehmet Özçalıcı
1.097 560

Abstract


Etkin bir portföy yönetimi için portföyde yer alacak hisse senetlerinin özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. İyi çeşitlendirilmiş bir portföyde risk azalacaktır. Çeşitlendirmenin gerçekleştirilmesi için portföyde yer alma ihtimali olan senetlerin özelliklerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu çalışmada BIST50 Endeksinde yer alan 50 adet hisse senedinin günlük standartlaştırılmış getiri ve risk değerleri kullanılmış ve senetler kümelere ayrılmıştır. 708 seansa ilişkin kapanış fiyatı bilgisi her bir hisse senedi için Borsa Istanbul Datastore departmanından edinilmiştir. Çalışmada kullanılan son gözlem 30/06/2015 tarihine aittir. Çalışmada, kümeleme işlemini gerçekleştirmek üzere yapay sinir ağlarının özel bir çeşidi olan özdüzenleyici haritalar kullanılmıştır. Ayrıca benzerlik matrisi, dağılım grafiği, silhouette grafiği ve kümelerden seçilmiş senetlerin zaman serisi grafiği çizilmiştir. Sonuçlar özdüzenleyici haritalar yönteminin başarılı bir şekilde hisse senetlerini kümelendirdiğini ve görselleştirdiğini ortaya çıkarmaktadır.


Full Text:

PDF