Enflasyon, İthalat ve İhracat Açısından Türkiye ve Diğer OECD Ülkelerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile Karşılaştırılması

Onur Önay
2.193 493

Abstract


Birçok ekonomik kavramın doğrudan veya dolaylı olarak birbirlerine olan etkisi sıklıkla incelenen bir konudur. Fiyatlar genel seviyesindeki sürekli yükselme olan enflasyonun ve dış ticaret kavramları olan ithalat ve ihracatın, birçok ekonomik gösterge ile olan ilişkisi literatürde çeşitli çalışmalarda ele alınmıştır. Bu çalışmada; OECD ülkeleri enflasyon, ithalat ve ihracat açısından, 2005-2012 yılları arasındaki sekiz yıllık sürede, Çok Boyutlu Ölçekleme kullanılarak analiz edilmiştir. Türkiye’nin diğer OECD ülkeleriyle olan benzerliği/farklılığı analiz edilmiştir. Analizlerin sonuçları raporlanmış ve yorumlanmıştır.

Full Text:

PDF