Ortaklaşa rekabet stratejisinde örgütsel öğrenme: Bir özel Türk bankasının kredi kartları uygulamasında keşfedici bir araştırma

Yunus Demirel, Türker Baş, Burak Arzova
1.630 417

Abstract


2008 yılında başlayan ve dünya genelinde etkili olan finansal krizin de tetiklemesiyle bankacılık sektöründe hem rekabet hem de maliyetler hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiştir. Sektörün en kârlı segmentlerinden olan kredi kartları pazarındaki paylarını artırmak isteyen bankalar, güçlü kredi kartı markası ve geniş POS ağı olan bankalarla işbirliğine gitmekte ve bu strateji ortaklaşa rekabet olarak adlandırılmaktadır.

Ortaklaşa rekabet stratejisi her şeyden önce pazar payını artırmak için uygulansa da, stratejinin önemli faydalarından biri de örgütsel öğrenmedir. Bu çalışamada kredi kartları konusunda 2007 yılından bu yana ortaklaşa rekabet stratejisini uygulayan bir bankada, stratejinin örgütsel öğrenmeyi nasıl mümkün kıldığı araştırılmış olup, bilgi teknolojileri ve operasyonlar bölümlerinde görevli orta düzey yöneticiler ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerle, stratejinin örgütsel öğrenmeyi nasıl desteklediğine, dokümantasyon ve iletişimin örgütsel öğrenme açısından önemine ve ortaklaşa rekabetin ilgili personelin, bölümlerin ve bankanın kredi kartları konusundaki yetkinliğini nasıl artırdığına ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir.

Sonuç olarak ortaklaşa rekabetin, bankanın kredi kartları segmentindeki öğrenme kabiliyetini ve yetkinliğini önemli derecede artıran bir uygulama olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada ayrıca bunun nasıl tesis edildiği de açıklanmaya çalışılmıştır.


Full Text:

PDF

References


Allan, G. (2003). A Critique of Using Grounded Theory as Research Method. Electronic Journal of Business Research Methods, 2(1), 1-10.

Aydoğan, E., vd. (2011). Sağlık Kurumlarında Örgütsel Öğrenme Kapasitesi: Bir Kamu Hastanesi Örneği. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, 191- 213.

BDDK, Haziran 2008. ABD Mortgage Krizi,

http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/default.aspx.

Bengtsson M. & Kock, S. (2000). “Coopetition” in Business Networks – to Cooperate and Compete Simultaneously. Industrial Marketing Management, 29, 411-426.

Bonel, E. & Rocco, E. (2007). Coopeting To Survive; Surviving Coopetition. Management and Organization, 37(2), 70-96.

International Studies of

Brandenburger, A. M. & Nalebuff, B. J. (1998). Oyun Teorisi ve Ortaklaşa Rekabet. İstanbul, Scala Yayıncılık.

Chan, L., Chin, K. S. & Lam, P. K. (2007). Coopetition Strategy in the Hong Kong Industry. IMECS 2007, 2223- 2228.

Chien, T. & Peng, T. (2005). Competition and Cooperation Intensity in a Network – A Case Study in Taiwan Simulator Industry. The Journal of American Academy of Business, 7(2), 150-155.

Cyert, R. M. & March, J. G. (1963). A Behavioral Theory of the Firm. Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice Hall.

Dagnino, G. B. & Padula, G. (2007). Untangling the Rise of Coopetition. International Studies of Management and Organization, 37(2), 32-52.

Demirel, Y, vd. (2011). Kredi Kartları Pazarında Ortaklaşa Rekabet Stratejisi: Advantage Kredi Kartı Üzerine Bir Araştırma. İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, Şubat 2011, 73-90.

Doğan, K. (2010). Örgütsel Öğrenme ve Kriz Yönetimi Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Drucker, P. (2011). Büyük Değişimler Çağında Yönetim, İstanbul: Optimist Yayınevi, 77-92.

Drucker P. & Maciariello, J. (2011). Etkin Yöneticinin Seyir Defteri, İstanbul: Optimist Yayınevi, 44-45.

Eriksson, P. E. (2008). Procurement Effects on Coopetition in Client-Contractor Relationships. Construction Engineering and Management, 134(2), 103-111. Journal of

Galvagno, M. & Garraffo, F. (2010). The Promise of Coopetition As a New Theoretical Perspective in Strategic Management. in S. Yami, S. Castaldo, G. B. Dagnino ve F. L. Roy (Ed.), Coopetition Winning Strategies for the 21st Century, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.

Ganguli, S. (2007). Coopetition Models in the Context of Modern Business. The Icfai Journal of Marketing Management, 6(4), 6-16.

Garcia, R., Bardhi, F. & Friedrich, C. (2007). Overcoming Consumer Resistance to Innovation. MIT Sloan Management Review, 48(4), 82-90.

Gee, E.P. (2000). Co-opetition: The New Market Milieu. Journal of Healthcare Management, 45(6), 359-363.

Glaser B. G. & Strauss, A. L. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, New York: Aldine de Gruyter.

Gynawali, D. R. & Madhavan, R. (2001). Cooperative Networks and Competitive Dynamics: A Structural Embeddedness Perspective. Academy of Management Review, 26(3), 431-445.

Gynawali, D. R., He J., & Madhavan, R. (2006). Impact of Coopetition on Firm Competitive Behavior: An Empirical Examination. Journal of Management, 32(4), 507-530.

Keskin, N., Baş T. & Yıldız, G. (2009). Halkbank-Pamukbank Birleşmesini Başarılı Kılan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Keşfedici Bir Araştırma. Iktisat İşletme ve Finans Dergisi, 279(24), 36-67.

Koç, U. (2009). Örgütsel Öğrenme: Tanımı, Yakın Terimler Arasındaki Kavramsal Ayrımlar ve Davranışsal Yaklaşım. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 151-165.

LeTourneau, B. (2004). Co-opetition: An Alternative to Competition. Journal of Healthcare Management, 49(2), 81-83.

Luo, Y. (2005). Toward Coopetition within a Multinational Enterprise: A Perspective from Foreign Subsidaries. Journal of World Business, 40, 71-90.

Luo, Y. (2007). A Coopetition Perspective of Global Competition. Journal of World Business, 42, 129-144.

Luo, X., Slotegraaf, R. & Pan, X. (2006). Cross-Functional “Coopetition”: The Simultaneous Role of Cooperation and Competition Within Firms. Journal of Marketing, 70, 67-80.

Mariani, M. M. (2007). Coopetition as an Emergent Strategy. International Studies of Management & Organization, 37(2), 97-126.

M’chirgui, Z. (2005). The Economics of the Smart Card Industry: Towards Coopetitive Strategies. Economics of Innovation & New Technology, 14 (6), 455-477.

Okura, M. (2007). Coopetitve Strategies of Japanese Insurance Firms. International Studies of Management and Organization, 37(2), 53-69.

Song, D., (2003). Port Co-opetition in Concept and Practice. Maritime Policy & Management, 30(1), 29-44.

Yılmaz, M. (2011). Bilgi Yönetimi ve Örgütsel Öğrenme İlişkisi: Kavramsal Bir Yaklaşım. A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 46, 313-332.