Konaklama işletmelerinde insan kaynakları yönetimi uygulamalarının farklılıkları ve işgücü devir hızıyla ilişkileri

ipek kalemci tüzün
1.442 999

Abstract


Özet

Bu çalışmada beş yıldızlı konaklama işletmelerinin İKY uygulamaları ve İK birimleri arasındaki farklar incelenmiştir. Ayrıca çalışmada İKY uygulamalarının içeriği ile işgücü devir hızı ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmanın sonucuna göre uluslararası zincir bağı olan konaklama işletmelerinde İKY uygulamalarının ortak yürütüldüğü, yerel adaptasyon yapılmadığı tespit edilmiştir. Buna ek olarak yerel zincir bağı olan ve bağımsız konaklama işletmelerinin ise, insan kaynakları uygulamaları konusunda yeterli örtük bilgiye sahip olmadıkları ve işletme içi halkla ilişkiler uygulamalarını insan kaynakları uygulamaları olarak adlandırdıkları görülmüştür. İKY uygulamalarının içeriğinin işgücü devir hızını farklılaştırdığı tespit edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları, insan kaynakları birimi, işgücü devir hızı, konaklama işletmeleri

Differences of human resource management practices at hospitality operations and their relations with turnover rate

Abstract

Current study analyzes the differences of five star hospitality operations human resource practices and human resource management departments. Moreover the content of human resource practices and turnover rate has been associated with each other. Study results indicate that in international chain hospitality operations human resource management practices fulfilled by common logic and they directly follow the common applications without considering local adaptation. Additionally, study found that there are not sufficient know how and expertise to guide the human resource application in local chain and they often called internal public relation activities as human resource practices.

Keywords: human resource management applications, human resource department, staff turnover, hospitality operations


Keywords


İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları, insan kaynakları birimi, işgücü devir hızı, konaklama işletmeleri

Full Text:

PDF PDF