Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması

Ali Görener
1.019 323

Abstract


Günümüzün rekabet ortamında, lojistik faaliyetler içerisinde depolamanın önemi gittikçe artmaktadır. İşletmenin hedeflerine uygun depo operatörü firmanın seçimi, rekabette büyük rol oynamaktadır. Depolama faaliyetlerinde dış kaynak kullanımı analiz edildiğinde, uygulamanın önemli derecede maliyet avantajı sağladığı ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, depo operatörü olarak görev alacak üçüncü parti lojistik servis sağlayıcı alternatiflerinin değerlendirilmesi için, çok kriterli karar verme modeli oluşturmaktır. Değerlendirme şablonun oluşturulmasında, bulanık mantık yaklaşımı ile birlikte göreceli olarak yeni sayılabilecek bir çok kriterli karar verme metodu olan VIKOR (Sırp dilinde çok kriterli optimizasyon ve uzlaşık çözüm anlamına gelen) metodu kullanılmıştır. Ayrıca, oluşturulan yaklaşımın gıda sektöründe uygulanmasına yönelik bir örnek sunulmuştur.


Keywords


Depolama, Depo operatörü, Bulanık mantık, VIKOR

Full Text:

PDF