İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarının bilgi işçilerinin işten ayrılma niyetine etkisinde duygusal bağlılığın aracılık ve düzenleyicilik rolü

Sait Gürbüz, Mustafa Bekmezci
3.910 2.042

Abstract


Bu çalışmanın amacı; İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) uygulamalarından duyulan memnuniyetin, bilgi işçilerinin duygusal bağlılığına ve işten ayrılma niyetine olan etkisini tespit etmek ve İKY uygulamalarından duyulan memnuniyet ile işten ayrılma niyeti ilişkisinde duygusal bağlılığın aracılık ve düzenleyicilik rolü olup olmadığını saptamaktır. Araştırmanın hipotezleri, Ankara’da savunma sektöründe faaliyet gösteren büyük ölçekli işletmelerde çalışan toplam 259 bilgi işçisinden oluşan bir örneklem üzerinde test edilmiştir. Araştırma sonucunda, bilgi işçilerinin İKY uygulamalarından duyduğu memnuniyetin, duygusal bağlılığın sağlanmasında ve işten ayrılma niyetinin azaltılmasında etkili olduğu tespit edilmiştir. Buna ilave olarak, duygusal bağlılığın, İKY uygulamaları ve işten ayrılma niyeti ilişkisinde kısmi aracılık ve düzenleyicilik rolüne sahip olduğu görülmüştür. Çalışmanın bulgularından hareketle etkili İKY uygulamalarının, bilgi işçilerinin duygusal bağlılıklarını ve işte kalma niyetlerini etkilemek suretiyle, örgütsel başarıya dolaylı katkı sağladığı ifade edilebilir.


Keywords


İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarından Duyulan Memnuniyet, Duygusal Bağlılık, İşten Ayrılma Niyeti, Aracı Etki, Düzenleyici Etki

Full Text:

PDF