Alman özel sağlık sigorta sektöründe değişen dış etkenleri önleyici mekanizmalar

Kemal Yaman
933 303

Abstract


Diğer ülkelere örnek olarak gösterilecek Alman özel sağlık sektörünün kaliteli ve geniş çapta sağlık hizmetleri sayesinde hastalık zamanında sağlık sigortalı bireyler için mümkün olan en iyi sağlık hizmetleri sunmasının şüphesiz bir fiyatı olmaktadır. Yükselen yaşam beklentisi ve tıbbi alanda ilerleme sayesinde yeni pahalı tekniklerin geliştirilmesi (örneğin, kalp ve damar nakli), kronik hastalıklarda örneğin alerji ve cilt hastalıklarında artışların meydana gelmesi sigortalının sağlık hizmetlerine olan talebini artırır.  Diğer taraftan ise; bu faktörler sigorta şirketlerinin değişen koşullardan dolayı hayat boyu hizmet verebilmesini destekleyecek araçlar geliştirmelerini mecbur kılmaktadırlar. Bu çalışmada Alman özel sağlık sigorta sektöründe değişen dış etkenleri önleyici mekanizmalar konusu işlenmektedir. Çalışmanın birinci bölümünde prim ayarlaması süreci hakkında bilgi verilmektedir. İkinci bölümde hayat boyu hizmet sunmanın koşulları incelendikten sonra prim ayarlaması prosedürün özel sağlık sigorta sektöründeki konumu irdelenmektedir. Aynı bölümde ayrıca gerçekleştirilmesine karar verilmesi durumunda prim ayarlaması sırasında gözden geçirilmesi gereken hesaplama esaslarına dikkat çekilmektedir. Üçüncü bölümde ise prim ayarlamasının yasal dayanakları soruşturulmaktadır. Dördüncü ve son kısımda bütün bu gelişmelerin tetikleyicisi olan sağlık giderlerin yükselmesinin katkı paylarına olan etkisi araştırıldıktan sonra son olarak elde edilen çıkarımlar ve sonuçlar sunulmaktadır.

Keywords


Özel sağlık sigortası, Prim Ayarlaması, Hesaplama esasları, Tetikleyici faktör, Kişi başına düşen hasar

Full Text:

PDF