Konut Kredilerinde Optimum Vade

Turgay Geçer
806 611

Abstract


ÖzetKonut, en temel insani ihtiyaçlardan biridir. Onlarcafaktörün etkisiyle şekillenen konut ihtiyacı ve talebi, ancak etkin işleyen birfinans sistemi ile karşılanabilir. Konut kredisi; gayrimenkul ipoteği ileteminatlanmış anapara, faiz oranı ve vade kompozisyonundan oluşan finansal birçözümdür. Faiz oranlarının finansal piyasalarda belirlendiği gerçeğiyle, krediborçlusunun sadece anapara ve vade üzerinde etkisinin olduğu kabul edilebilir.Bu çalışmada, kredilerin faiz oranına göre değişen optimum bir vadesi olduğu,kredi borçlusunun, optimum vade ötesinde, anapara üzerinde yoğunlaşmasıgerektiği vurgulanmaktadır. Böylece, finansal yorgunluğa maruz kalmadan, kreditalebinin sürdürülebilir tutulması hedeflenmelidir. Yanı sıra kredilerdeoptimum vadenin, kredi geri ödeme tutarlarındaki birim değişimin kredi faizoranına eşitlendiği noktada olduğu hesaplanmaktadır.

Keywords


Anahtar Sözcükler: Konut Kredileri, Kredilerde Optimum Vade, Kredi Konut Türleri

Full Text:

PDF

References


M. Oxley, Economics, Planning and Housing, Palgrave MacMillan, New York, 2004.

Sermaye Piyasası Kanunu, Kanun No: 6362, 30 Aralık 2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete.

F.S. Mishkin, S. G. Eakins, Financial Markets and Institutions, Pearson International Education, Boston, 2009.

F.J. Fabozzi, F. J. Modigliani, J. F. Frank, J. M. G. Ferri, Foundations of Financial Markets and Institutions, Prentice Hall, New Jersey, 2002.

E. Ayan, Konut Finansmanı Sistemi ve Türkiye’de TOKİ Uygulamalarının Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 51, 139-155 (2011).

B. Akçay, An Assessment of the Housing Finance Strategies in Turkey. Akademik Araştırmalar Dergisi, 5, 18, 45–55 (2003).

M.G. Berberoğlu, S. Teker, Konut Finansmanı ve Türkiye’ye Uygun Bir Model Önerisi. İTÜ Dergisi, 2, 1, 58–68 (2005).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, “Türk Bankacılık Sektörü İnteraktif Aylık Bülten”, erişim linki: http://ebulten.bddk.org.tr/AylikBulten/Gelismis.aspx, 02.09.2013, (Haziran 2013).

E. Eroğlu, Alternatif Mortgage Teknikleri ve Türkiye Uygulaması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, İstanbul, 2007.

P.H. Hendershott, J. C. Weicher, Forecasting Housing Markets: Lessons Learned. Real Estate Economics, 30, 1, 1-11 (2002).

M. Schroeder, Looking for the Best Mortgage, Shop, Compare, Negotiate, Trails, Coldwell Banker Publication, Sante Fe, 2000.

W.B. Brueggeman, J. D. Fisher, Real Estate Finance and Investments, McGraw– Hill/Irwin, New York, 2011.

F.J. Fabozzi, The Handbook of Fixed Income Securities, McGraw–Hill, New York, 1995.