Bulanık kontrol grafikleri: tekstil firmasında bir uygulama

Alev Aslangiray, Gökhan Akyüz
949 1.299

Abstract


Bu çalışmada süreç kontrol grafiklerinin oluşturulmasında bulanık mantık kullanılmış ve bulanık kalite kontrol grafiklerine yönelik bir uygulama verilmiştir. Kontrol grafiklerinin çizimi klasik kontrol grafikleri (u-kontrol grafiği) ve bulanık kontrol grafikleri olmak üzere iki ana kategoride yapılmıştır. Bulanık kontrol grafiklerinde belirsizlik içeren dilsel ifadelerden hareketle bulanık mod, bulanık orta değer, bulanık orta aralık yaklaşımları ve “Direk Bulanık Yaklaşımı (DBY)” uygulanmıştır. Çalışmanın son bölümlerinde çizilen grafiklerin sonuçları bir arada verilip, karşılaştırmalar yapılmıştır. Karşılaştırmalar sonucu u-kontrol grafiklerinde kontrol dışı nokta sayısının bulanık kontrol grafiklerine göre daha fazla olduğu gözlenmiştir. Ayrıca u-grafiklerindeki “kontrol altında” ve “kontrol dışı” kararlarına alternatif olarak “kısmen kontrol altında” ve “kısmen kontrol dışı” gibi kararlar verilebilmektedir.

Keywords


İstatistiksel süreç kontrol; bulanık küme teorisi; kontrol grafikleri; bulanık kontrol grafikleri

Full Text:

346 PDF