TÜRK KAMU İHALE KANUNUNDA FİYAT İLE BİRLİKTE FİYAT DIŞI UNSURLARIN DA DİKKATE ALINDIĞI İHALE İÇİN TEDARİKÇİNİN ÇOKLU TEKLİF HAZIRLAMA STRATEJİSİ

Necdet Ozcakar, Halim Yurdakul
858 323

Abstract


Türk Kamu İhale Kanununda “Fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alındığı ihale” olarak anılan tür, devlete ait satın almalarda özellikle de yüksek değerde mühendislik sistem veya projelerin alımında kullanılmaktadır. Satın alan tarafından kapalı teklif usulü ihaleye katılabilmesi için ön elemeye tabi tutulan tedarikçinin bu ihaledeki en büyük zorluğu bir yandan idare tarafından esasları ihale dokümanında belirlenen fiyat ve fiyat dışı unsurlar için teklif verme stratejisini oluşturmak iken diğer yandan ise bu teklifin kazanan teklif olması için satın alan tarafından,  tanımı Türk Kamu İhale Kanununda yapılmış olan“ekonomik açıdan en avantajlı teklif” seçilmesidir. Bu çalışma, her iki sorunu da çözmede tedarikçilere yardımcı olmak ve bu sayede bu tür ihalelerin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacındadır.

Full Text:

PDF

References


Türkçe Genel Başvuru ve Bilgi Sitesi, http://www.turkcebilgi.com/sozluk/ihale, 4 Eylül 2012.

L. Sehwail, Implementing Business-to-Business Online Reverse Auctions, Doktora Tezi, Oklahoma State University, USA, 2006.

C.B. Cheng, Solving a Sealed-Bid Reverse Auction Problem by Multiple-Criterion Decision-Making Methods. Computer and Mathematics with Applications, 56, 3261- 3274 (2008).

M.R. Mullen, T. Dinev, J. Hopkins, D. Kehoe, Evidence of Revenue Equivalence in B2B Open, Reverse e-Auctions and First Price Sealed Bids. Journal of Global Business Management, 4, 1, 1817-3179 (2008). [5] 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

(Değişiklikler işlenmiş),

http://www.ihale.gov.tr/Mevzuat.aspx, 11 Aralık 2013.

K.M. Tsai, F.C. Chou, Developing a Fuzzy Multi-attribute Matching and Negotiation Mechanism for Sealed-bid Online Reverse Auctions. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 6, 3, 85-96 (2011).

B.V. Rhee, How to Buy in B2B: Reverse Auctions in Supply Chain Management. Poms Chronicle, 11, 3-4 (2004).

W. Wicrey, Counterspeculation, Auctions and Competitive Sealed Tenders. Journal of Finance, 16, 1, 8-37 (1961).

E. Kjerstad, S. Vagstad, Procurement Auctions With Entry Bidders. International Journal of Industrial Organization, 18, 1243–1257 (2000).

R. Luton, R.P. Mc Afee, Sequential Procurement Auctions. Journal of Public Economics, 31, 181-195 (1986).

J. Shachat, First Price Sealed Bid or English Auction?. Marketing Science, 1, 2, 195- 197 (2012).

Y.K. Che, Design Competition through Multidimensional Auctions. Rand Journal of Economics, 24, 668-680 (1993).

M. Bichler, “Decision Analysis - A Critical Enabler for Multi-Attribute Auctions”. 12th Electronic Commerce Conference, Bled, Slovenia, 1998.

M. Bichler, M. Kaukal, A. Segev, “Multi-Attribute Auctions for Electronic Procurement”, First IBM IAC Workshop on Internet Based Negotiation Technologies, Yorktown Heights, NY, USA, 1999.

J. Teich, H. Wallenius, Multiple-Issue Auction and Market Algorithms for the World Wide Web. Decision Support Systems, 26, 49-66 (1999).

Y. Kovalchuk, “Seller’s Strategies for Predicting Winning Bid Prices in Online Auctions”, International Conferences on Computational Intelligence for Modelling, Cimca, 1-6, 2008. [17] W.T. Huhy, Mult-Unit Procurement Auctions, dspace.library.cornell.edu/.../1/TR001401, 12 Aralık 2013.

O. Compte, The Winner's Curse with Independent Private Values, Working Paper ERAS-ENPC (2002).

Z.Y. Hong, W.D. Wei, “Bidding Strategies in Sealed-Bid Reverse Multi-Attribute Auctions”, Northeastern University, Control and Decision Conference (CCDC), Shenyang, China, 2011.

Y. Tan, L. Shen, W. Lu, Q. Shen, Multiple-Objective Bidding Strategy Using Goal Programming Technique. Management Decision, 46, 4, 656-672 (2008).

H. A. Taha, Yöneylem Araştırması, Çevirenler: Ş.A. Baray, Ş. Esnaf, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, 6. Basımdan çeviri, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2000.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (Değişiklikler işlenmiş), http://www.ihale.gov.tr/Mevzuat.aspx, 11 Aralık 2013.

S. Kameshwaran, Multiattribute Electronic Procurement Using Goal Programming. European Journal of Operational Research, 179, 518–536 (2007).

E. Demirelli, Topsis Çok Kriterli Karar Verme Sistemi: Türkiye’deki Kamu Bankaları Üzerine bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5, 1, 101-112 (2010).

M. Özkan, Bulanık Hedef Programlama, Ekin Kitabevi, Bursa, 2003.

M. Timor, Yöneylem Araştırması, Türkmen Kitabevi, İstanbul 2010.