Devlet ve Piyasa Arasındaki Oyunun Reel Büyümeye Etkisi - The Impact of Game Between State and Market to Real GDP Growth

Tuncay Can, Naciye Tuba Yılmaz
1.182 430

Abstract


Özet:

Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde iktisat politikalarının piyasa göstergesi olarak kabul edilen değişkenlerinin İstanbul Borsası (BİST) endeksi ile etkileşiminin reel büyümeye etkisi incelenmeye çalışılmış ve bu çerçevede devletin iktisat politikası araçları ve borsanın fiyat endeksi ele alınmıştır. Devletin maliye ve para politikalarının göstergeleri olan para arzı, vergi gelirleri, devlet harcamaları ve faiz oranı devletin stratejileri olarak değerlendirilmiştir. Piyasanın stratejileri olarak, fiyat endeksinde meydana gelen artma, sabit kalma (+/-%3) ve azalma durumları kabul edilmiştir. Çalışmada devlet ve piyasa olan iki aktör arasındaki oyunda optimum iktisadi reel büyüme hedeflenmiş ve 2006Q2-2012Q4 dönemi üçer aylık verileri yüzde değişimleri ile oyun teorisi ile çözülerek kazanç matrisi oluşturulmuştur. 

 

Abstract:

In this study, interaction of variables adopted as an indicator of economic policies with Istanbul Stock Exchange (BIST) index which effect to real growth is investigated at Turkey’s economy. In this context, the state's economic policy instruments and the stock market price index are discussed. Money supply, tax revenue, government expenditure and interest rate are indicators of the state's fiscal and monetary policy are evaluated as the state's strategies. As market strategies; the increase of price index, the constant position (+ / - 3%) and a decrease in the price index is determined. In this study, optimum real growth is targeted between government and market, which are two actors of the game. The gain matrix is formed according to game theory within 2006Q2-2012Q4 period as the percentage change of quarterly data.

 


Keywords


İktisat Politikaları; BİST; Reel Büyüme; Oyun Teorisi

Full Text:

PDF

References


P.D. Straffin, Game Theory and Strategy, The Mathematical Association of America, 3 (1993).

S.K. Neogy, R.B. Bapat, A.K. Das, T. Parthasarathy, Mathematical Programming

and Game Theory for Decision Making. Statistical Science and Interdiciplinary Research, 1-13 (2008).

B. Maskay, Analyzing the Relationship Between Change in Money Supply and Stock

Market Prices. Illinois Wesleyan University Economics Department Honors Projects Digital Commons, 35 (2007).