MARKA SADAKATİNİN ÖLÇÜLMESİ: NİYETE BAĞLI TUTUMSAL ÖLÇEK İLE SATIN ALMA SIRASINA DAYALI DAVRANIŞSAL ÖLÇEĞİN KARŞILAŞTIRILMASI

Mehmet Özer Demir
3.304 4.461

Abstract


Marka sadakatinin tanımı ve nasıl ölçüleceği hakkında yazında fikir birliği olmamasına rağmen,  marka sadakatinin ölçümü ile ilgili temel üç yaklaşım bulunmaktadır; satın alma davranışını temel alan davranışsal ölçekler, satın alma niyetini temel alan tutumsal ölçekler ve her ikisinin birleşimi olan birleşik marka sadakati ölçekleri. Bu çalışmada marka sadakati ölçeklerinden satın alma sırasına dayalı davranışsal ölçek ile satın alma niyetine dayalı tutumsal ölçek karşılaştırılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Marka Sadakati, Marka Sadakatinin Ölçümü, Satın Alma Sırası, Satın Alma Niyeti, Cep Telefonu

 

MEASURING BRAND LOYALTY: COMPARISON OF INTENTION TO PURCHASE ATTITUDINAL SCALE AND PURCHASE SEQUENCE BEHAVIORAL SCALE

Abstract

Although there is no consensus on the definition and measurement of brand loyalty in the literature, there are three approaches to measure brand loyalty; behavioral scales which takes purchases into consideration, attitudinal scales which takes intention to buy into consideration, and combined scales of the two. The current study compares the sequence of purchase scale and the intention to buy scale.

 

Keywords: Brand Loyalty, Measuring Brand Loyalty, Purchase Sequence Scale, Intention to Buy Scale, Mobile Phone 


Full Text:

PDF (Türkçe)